zondag 28 september 2014

Falende organisaties!

De afgelopen week kwam opnieuw een bericht van falen naar buiten vanuit de wereld van de groten. Waar in 2008 de banken door de mand vielen en wereldwijd leidde tot een economische crisis periode waar we nu heel, heel langzaam uit het dal weer omhoog aan het klimmen zijn, blijkt er nu van alles mis te zijn bij de vier grootste accountants. KPMG, PWC, Deloitte en Ernst & Young kregen er blijkbaar flink van langs van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit bericht baart mij grote zorgen in mijn rol als raadslid. Immers op dit moment is Deloitte de accountant van de gemeente Deurne en daarvoor was het jaren Ernst & Young. Zij controleren de "handel en wandel" van de gemeente Deurne en rapporteren aan de rekeningcommissie en de raad over hun bevindingen. Deze externe controles zijn belangrijk om als raadslid te weten dat de gegevens van jaarrekeningen waarheidsgetrouw zijn. Als dan blijkt dan zo'n 30 tot 40% van de controles onder de maat zijn dan is dat een onacceptabel hoog percentage. En natuurlijk ga je dan automatisch denken en hoe zit dat met de controles die bij de gemeente Deurne zijn gedaan. Binnenkort komt de rekening commissie weer bij elkaar en het lijkt me goed dit maar eens met mijn collega's in die commissie te bespreken.

Door dit falen van deze vier accountants wordt mijn mening versterkt dat steeds maar verdere groeiende organisaties groeien naar een niveau van onvermogen. Hierbij is er een groot verschil tussen marktorganisaties en overheidsorganisaties. Bij marktorganisaties zie je bij falen van die organisaties dat onderdelen weer afgesplitst worden om toch weer slagvaardigere organisaties te krijgen. Bij (semi) overheidsorganisaties zie je vaak dat het alleen maar door blijft groeien. Dit zien overal terug zoals bijvoorbeeld in het onderwijs en bij ziekenhuizen. Totdat er ergens weer een bom ontploft met als gevolg nog meer controlerende instanties in plaats van vraagtekens zetten bij de ongebreidelde groei.

Dat is voor mij ook de overtuiging dat de wens van Minister Plasterk om gemeentes van minimaal 100.000 inwoners na te streven, het streven is naar logge, bureaucratische organisaties waar effectiviteit en slagvaardigheid ver te zoeken zullen zijn. Hier zullen we in de samenwerking binnen Peel 6.1 ook goed naar moeten kijken. Op die onderdelen samenwerken waar je samen vooraf vaststelt dat we er ook daadwerkelijk beter van worden. De eerste grote testcase ligt op het bordje
want op 1 januari 2015 vinden de transities plaats van Den Haag naar de gemeenten en moeten we jeugdzorg, participatie en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO als gemeente gaan uitvoeren. Uit het werkbezoek dat we afgelopen zaterdag hebben gemaakt bij Combinatie Jeugdzorg in Helmond merk je hoeveel onduidelijkheden er nog zijn. En dus ook terechte zorgen of straks na de transities de cliënten nog wel dezelde zorg die ze nodig hebben blijven krijgen. En ook wij als raadsleden zijn maar splinter gewijs geïnformeerd hoe Peel 6.1 deze enorme klus gaat klaren. Hier zal de komende twee maanden nog veel in moeten gebeuren. Want het samenwerkingsverband Peel 6.1 mag alles behalve een falende organisatie zijn in belang van Deurne.