vrijdag 5 september 2014

Druk op vrijwilligers verenigingen hoog!

In Deurne en de kerkdorpen kennen we een ongekend groot aantal verenigingen op het gebied van sport, maar ook op het gebied van allerlei hobby's bijvoorbeeld fotografie, muziek, kunst, cultuur, jongerenwerk en ga zo maar door. Geweldig. En al die clubs kunnen alleen maar bestaan doordat vrijwilligers de hand uit de mouw steken. In steden zien we al diverse problemen ontstaan als het gaat om voldoende vrijwilligers om de activiteiten in de lucht te houden. In ons dorp Deurne en de kerkdorpen Liessel, Neerkant, Helenaveen en Vlierden zien we over het algemeen dat clubs nog voldoende vrijwilligers hebben maar tegelijkertijd zien we ook dat bijvoorbeeld verenigingen al lange tijd op zoek zijn naar een voorzitter of penningmeester. Met name het invullen van dit soort functies zien we steeds lastiger verlopen. Dat is een ontwikkeling die niet zomaar ontstaat maar wel degelijk redenen kent. In deze functies draag je ook verantwoordelijkheid en de druk die deze verantwoordelijkheid met zich meebrengt wordt steeds hoger.
Omwille van het voortbestaan is ledenwerving enorm belangrijk. Daarvoor moet je als vereniging aantrekkingskracht hebben met bijvoorbeeld goed geoutilleerde accommodaties waar de sport of hobby goed uitgeoefend kan worden. Een aanbod of programma waar mensen warm van worden. En niet onbelangrijk, sfeer en gezelligheid. Vele verenigingen gaan leningen aan om te kunnen voorzien in deze behoeften maar tegelijkertijd zien ze subsidie teruglopen, leden aantallen teruglopen en daarmee de contributie opbrengsten lager uitvallen. Bij een contributieverhoging loop je dan weer de kans dat er leden afhaken. Daarom is sponsoring ook enorm belangrijk, echter een enorme klus om dit voor een club te regelen. Vervolgens is het dan nog een flinke taak om sponsoren jaren verbonden te houden. Zeker in een periode sinds 2008, waarin het economisch slecht gaat. Daarnaast spelen er ook maatschappelijk zaken die binnen clubs en verenigingen aangepakt moeten worden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten en sexuele intimidatie. We hoorden gisteren het verschrikkelijke bericht van een trainer die bij een hockeyclub naaktfoto's had gemaakt van meisjes en dames. Het bestuur van turnvereniging KDO Deurne waar ik voorzitter van mag zijn heeft al eerder voor sexuele intimidatie procedures opgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld. De druk die door al deze zaken bij clubs en verenigingen ontstaat bij vrijwilligers die bestuursfuncties op zich nemen wordt alleen maar groter. Het wordt steeds meer het "runnen" van een klein bedrijfje. Hiervoor passen mensen.

Met Deurne Koerst Op Eigen Kracht, afgekort als KOEK, wordt nog meer een beroep gedaan op mensen en verenigingen. Dit gebeurt in een tijd waarin door diverse oorzaken de financiĆ«le middelen zwaar uitgedund zijn. Is het dan een verkeerde koers? Ik ben ervan overtuigd dat dat niet het geval is. Meer dan eens heb ik gezien dat mensen en verenigingen in staat zijn zelf zaken op te pakken. En al die vrijwilligers die hart voor de zaak hebben zijn ook bereid de handen uit de mouw te steken om hun club te helpen. Daarbij moet de gemeente maximaal faciliteren. Dit houdt niet in dat alle wensen en eisen zonder tegenstribbelen ingewilligd moeten worden. Maar het houdt wel in; samen met die vrijwilligers in kansen en mogelijkheden denken. Dus voorkomen dat door bergen aan regels de vrijwilliger het hoofd laat hangen op een gegeven ogenblik. Voorkomen dat door gevoel van tegenwerking de vrijwilliger ermee stopt. Het subsidieniveau dat al gedaald is door de bezuinigingen in de periode 2010-2014 niet nog verder verlagen in de komende jaren maar juist zekerheid hierover geven. Ook vind ik dat er veel meer gedaan moet worden aan cursussen voor vrijwilligers om zo te faciliteren dat binnen clubs beter bestuursfuncties ingevuld kunnen worden. Wij zullen daarvoor als CDA Fractie bij de komende begrotingsbehandeling voorstellen voor doen.

Gisteren vernamen we in de krant dat Harmonie Excelsior in hoger beroep haar zaak heeft verloren. We kennen allen de aanleiding. In 2013 heeft de raad een andere invulling gegeven aan het ophalen van oud papier, namelijk door een commercieel bedrijf. Hierbij is afgesproken dat vier jaar lang de verenigingen samen met Box het oud papier ophalen en daarmee verzekerd zijn van hun inkomsten voor nog vier jaar. Op 1 januari 2017 verloopt deze overgangsregeling. Voor Harmonie Excelsior betekent dit wel een verlies van ongeveer 19.000 euro aan inkomsten op jaarbasis. Destijds heeft wethouder Nicole Lemlijn aangegeven dat er gewerkt zou worden aan alternatieve werkzaamheden waar dan vergoedingen tegenover zouden kunnen staan. Een win-win situatie creĆ«ren. Tot op heden hebben we hiervan nog geen enkel resultaat gezien. Terwijl de vraag hiernaar niet alleen van de papier inzamelende verenigingen komt maar veel breder aanwezig is. Een pleister op de wond is de aangekondigde actiedag op 20 september a.s. waar verenigingen een vergoeding kunnen krijgen als ze mee helpen de voetpaden en vluchtheuveltjes onkruid vrij te maken. Een plan van VVD huize dat door de coalitie omarmd is. Ik heb er mijn bedenkingen bij. Vorig jaar hebben we een motie ingediend om onkruidbestrijding aan te pakken maar werd weggehoond als verkiezingsretoriek. Nu wordt het gebruikt om te testen hoever men kan gaan met het inzetten van mensen en verenigingen om de openbare ruimte weer schoon te krijgen onder de noemer Deurne KOEK. Echter alles is al uitgebloeid en zaadjes zijn alweer verspreid zodat Deurne volgend jaar kan rekenen op nog meer weelderig tieren van onkruid. Dit moet gewoon structureel met professionele milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen aangepakt worden door een bedrijf. En we moeten er juist voor zorgen dat vrijwilligers zich inzetten bij hun club (onderhoud accommodatie, begeleiding van teams, vervoer naar wedstrijden, bestuursfuncties, hand en spandiensten enzovoort) waarmee op lange termijn de leefbaarheid van ons mooie Deurne op peil wordt gehouden. Ook zal er voor harmonie Excelsior gekeken moeten worden naar een passende oplossing voor hun problematiek. Laten we nu echt werken aan een goede verenigings- en vrijwilligers infrastructuur in de breedste zin om daadwerkelijk rendement te krijgen uit Deurne Koerst Op Eigen Kracht.