zondag 14 september 2014

Deurne (nog) Paardenwereld?


Dit weekend vindt Horse Event plaats in Deurne in het Nederlands Hippisch Centrum aan de Bruggenseweg. Het grootste paardensportevenement dat Nederland kent. De 13e editie alweer. En in het eerste weekend van oktober vindt alweer de 27e editie van de Vierspanwedstrijden plaats in hetzelfde Hippisch Centrum. Deze prachtige evenementen tesamen met Helicon opleidingen (NHB) betekende dat Deurne al tientallen jaren wijd en zijd bekend was. Kwam je bijvoorbeeld bij mensen in Noord Holland of in de noordelijke provincies en vertelde je dat je uit Deurne kwam dan was de eerste reactie vaak “Oh van de paardensport” of “Daar heb je toch een paardenopleiding”.

Het hippisch centrum is gelegen in het Centrumgebied Groene Peelvallei dat ligt tussen Helmond en Deurne. Dit gebied is in het Reconstructieplan De Peel 2005 aangewezen als ‘Projectlocatiegebied Toerisme en Recreatie’. De gemeenten Helmond en Deurne en het waterschap Aa en Maas hebben de uitwerking van het Projectlocatiegebied op zich genomen. Op 6 september 2011 hebben we in de raad de structuurvisie Groene Peelvallei vastgesteld. Van hieruit konden initiatieven ontplooit worden. Op donderdag 7 november 2013 heeft het College van Bestuur van Helicon Opleidingen in een ingelaste medewerkersbijeenkomst bij NHB Deurne (MBO 4 onderwijs) bekend gemaakt dat NHB Deurne stopt met de werving en de instroom van nieuwe studenten. Toen het nieuws naar buiten kwam kreeg ik vanuit verschillende hoeken vragen en opmerkingen als: “Het kan toch niet zijn dat dit uit Deurne verdwijnt!”. Sinds dat moment verschenen er met regelmaat berichten in de krant over potentiele partijen die geinteresseerd waren om het te kopen en vervolgens weer berichten dat die weer afhaakten.


Dit weekend trekken weer duizenden mensen naar Deurne. Maar voor het Horse Event is het de laatste keer. Op de website van dit evenement kunnen we lezen dat organisator Gijs Bartels blij is met de nieuwe locatie in Ermelo. De organisatie zegt deze stap te zetten omdat enerzijds NHB Deurne onzekere tijden tegemoet gaat en anderzijds het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo veel nieuwe kansen biedt voor de doorontwikkeling van Horse Event. Daarmee verlaat de Academy Bartels, de stal van de topruiters Imke Schellekens en Tineke Bartels', NHB  Deurne. De concentratie van de paardenwereld in Ermelo heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe MBO opleiding vanuit de Aeres groep uit Ede. Dit tot je nemende besef je dat de kansen op een herstart in Deurne hierdoor uiterst gering zijn geworden.

Wordt het niet langzaam tijd voor een herbezinning op de toekomst van het complex van het Hippisch Centrum in de Groene Peelvallei? Ik doe daarom een appel op college van B&W om samen met het Peelnetwerk en het bedrijfsleven in de Toeristisch-recreatieve sector te komen tot intensieve samenwerking met de omliggende gemeenten Helmond en Gemert-Bakel om te komen tot een nieuwe visie op de recreatieve toekomst van het gehele gebied van De Groene Peelvallei.