vrijdag 19 september 2014

Besloten vergaderen onwenselijk? Tijd voor debat!

Afgelopen woensdag was er een discussie avond inzake "Toekomst van het platteland' met aandacht voor o.a. verstening en verloedering in het buitengebied. Afgevaardigden van de politiek partijen, agrarische sector, belangengroeperingen, onderwijs en buurtgemeenten waren hierbij aanwezig. Twee keer werd er een presentatie verzorgd waarna door middel van stellingen aanwezigen gevraagd werden te kiezen tussen "Eens", "Niet mee eens" en "Mee eens en oneens"  waarna verschillende deelnemers hun argumenten gaven voor de keuze die ze gemaakt hadden. Een interessante avond EN deelnemers maakten keuzes waarvan jezelf dacht dat ze anders zouden gaan kiezen. Door het aanvoeren van argumenten voor de keuze die je gemaakt hebt en de reacties van anderen werd het een levendige discussie met meer gezamenlijk gedragen richtingen als vooraf wellicht werd gedacht.
 
Het debat is enorm belangrijk om een goed beeld te krijgen welke argumenten aangevoerd worden voor de keuze waar men voor staat. Reacties en vragen die volgen in het debat maken dat eenieder in een proces komt van "reactie aanhoren, nadenken, terug reageren of juist vragen stellen enz." Dat is ook de manier om wellicht van mening te veranderen of gedeeltelijk bij te stellen doordat je goede argumenten hoort die je vervolgens zelf weer afweegt.
Het is dan jammer dat er alweer besluitvormende stukken voorliggen met daarin gemaakte keuzen terwijl je eigenlijk volop behoefte hebt samen een goede visie neer te zetten waarop de te nemen maatregelen vanzelf volgen.

Donderdag 11 september vond een besloten vergadering plaats over het Cultuurcentrum. Namens de CDA fractie heb ik vooraf gepleit om deze vergadering openbaar te houden, ge√Įnteresseerde burgers de kans te geven in te spreken en dus eigenlijk gewoon open een debat te voeren over waar het naar toe moet met ons Cultuurcentrum. Helaas kregen we hiervoor de handen niet op elkaar omdat een meerderheid van de fracties de voorkeur gaf aan een besloten vergadering. Jammer! Middels een raadsinformatiebrief op vrijdag 19 september in de griffie-mail krijgt u een globaal inzicht van het overleg dat heeft plaats gevonden. Zonder te weten wie waar voor stond, welke argumenten daarvoor zijn aangevoerd en hoe tot een keuze of richting is gekomen. Een allereerste openbare vergadering over dit onderwerp, waar stiekem toch vele burgers in Deurne over praten, is te verwachten in november of december zo lezen we in deze raadsinformatiebrief. Vanaf 6 augustus waarop het faillissement van het Cultuurcentrum naar buiten kwam is dat alweer 3 tot 4 maanden later. Ondertussen lezen we in de krant dat er partijen zijn die interesse hebben, die wel of niet een plan in gaan leveren, die een mening hebben over de aanpak van tijdelijke exploitatie en of deze wel bijdraagt aan de uiteindelijk gewenste invulling. Nee dan denk ik met weemoed aan de informatie en discussie avond over de toekomst van het platteland van afgelopen woensdag. Afgevaardigden van politieke partijen, cultuur en sociale sector, verenigingsleven, onderwijs, een bieb, VVV zouden hierbij aanwezig moeten zijn. Door middel van twee korte presentaties van "andere cultuurcentra of over cultureel onderzoek" en het daarop deponeren van stellingen om zodoende met elkaar meningen en argumenten uit te wisselen in een echt debat dat heb ik gemist.
 
Het is ook een beetje de stijl van vergaderen in Deurne. We maken een ronde langs de partijen en horen een ieders mening, de wethouder telt snel de achterliggende stemmen en weet waar hij/zij aan toe is inzake het te behandelen onderwerp. Maar het debat? Het debat blijft grotendeels achterwege. De kans dat er van mening veranderd wordt is daarmee nagenoeg nul. Gelukkig is er een werkgroep "Vergaderstelsel" gevormd en heeft zij een eerste bijeenkomst gehouden. De werkgroep zal in voorstel uitwerken dat aan de raad zal worden voorgelegd. Ik wil deze werkgroep meegeven aandacht te besteden aan hoe het debat in politiek Deurne echt een plaats krijgt. Wat meer van Den Haag, zoals bij de Algemene Politiek Beschouwingen, met een spreker die een betoog houdt en interrupties, staand en niet passief zittend. En ja, dan kan het misschien wel eens laat worden, maar als het over belangrijke zaken voor Deurne gaat dan hoeft dat toch niet in enkele minuten afgerond te worden. Ik hoop dat de werkgroep met een echt vernieuwende aanpak voor het vergaderstelsel in Deurne komt. En besloten vergaderingen zijn wat mij betreft onwenselijk als het over kaderstelling, beleidslijnen en controlerende taken van de raad gaat.