vrijdag 6 juni 2014

Opnieuw onkruid in aantocht

Typisch Nederland waar we in de afgelopen weken een wisseling hebben van een mooie lentezon en dan weer bakken met regen die over ons land worden omgekiept. En juist die wisseling is geweldig voor ons al ons groen. Vorige week ben ik daarom maar flink aan de slag gegaan om het nodige snoeiwerk te verrichten om alles weer enigszins in proporties te krijgen. Dat komt allemaal wel goed. In de afgelopen week bemerk ik op weg naar mijn werk in Eindhoven en 's avonds wanneer ik Deurne weer binnen rij dat ook het openbaar groen in Deurne overal flink uitschiet. Op menig vluchtheuvel zie ik de groene onkruid pluimen alweer opdoemen.

Direct komen de beelden van vorig jaar weer in me op. Wie herinnert het nog? Op vluchtheuvels, trottoirs en rondom openbare gebouwen in Deurne kleurde het groen van het onkruid. Dit was het gevolg van de bezuinigingen die in de periode 2010-2011 zijn doorgevoerd om de slechte financiĆ«le positie van Deurne op te lossen. Die bezuinigingen waren nodig en we zagen eind 2013 dat de resultaten langzaam aan zichtbaar werden. We vonden echter ook dat er teveel is bezuinigd in het openbaar groen beheer en dus ook de onkruidbestrijding. We hadden daarvoor vorig jaar een motie ingediend om deze niet gewenste uitwerking tegen te gaan. De andere partijen vonden de motie maar niets want dat wordt wel opgepakt. De weelderige onkruid groei was inderdaad ongewenst maar de motie van het CDA Deurne steunen dat was te veel van het goede. Omdat er geen enkele steun voor de motie was hebben we de motie maar ingetrokken.
Tja dan zie je het nu allemaal weer links en rechts uitschieten en vraag je je af wat de toezegging dat het opgepakt zou worden waard was. Via de volgende link kun je de motie nog eens nalezen:
Motie Onkruidbestrijding

Voor ons is duidelijk dat het tegengaan van deze ongewenste uitwerking betekent dat een onderdeel uit de bezuinigingen niet gerealiseerd wordt en er dus geld nodig is. Voor ons is ook duidelijk dat we deze verloedering door het onkruid niet moeten willen en ook niet van onze burgers kunnen verlangen dat zij de vluchtheuvels en dergelijke mooi onkruid vrij houden. Zo werkt Deurne Koerst Op Eigen Kracht niet.
Verrassend lees ik vandaag de griffiemail, waarin een Raads informatie brief over onkruidbestrijding is opgenomen. Wellicht heeft het nieuwe college de afgelopen weken dezelfde waarnemingen gedaan die ik ook gedaan heb. Want ook een aantal keer over de route gereden die ik rijd en hebben ze hetzelfde waargenomen. De leidraad die daarin wordt geschetst is positief en ik begrijp dat we voor 2014 een overschrijding van het budget krijgen en dat zal via een begrotingswijziging  naar ons toe komen. Voor 2015 moet er dan structureel geld in de begroting komen. Dit hadden we al in het najaar van 2013 d.m.v. de ingediende motie willen realiseren.

Ga aan de slag om deze openbare ruimtes weer heel snel er netjes uit te laten zien. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar ook slecht voorbeeld doet volgen. Verloedering van de openbare ruimte heeft negatieve uitwerking op gedrag en dat moeten we voorkomen. Ik hoop dat de komende week daden bij de woorden komen en de boel wordt opgeschoond. De benodigde overschrijding hadden we al voorzien dus die zullen we als begrotingswijziging accepteren om Deurne er weer netjes uit te laten zien.