zaterdag 14 juni 2014

Een centrale bibliotheek hoort in Deurne thuis!

De afgelopen week lezen we in het Eindhovens Dagblad "Akkoord bieb Deurne nog ver weg".  Met de commissie behandeling nog vers in het geheugen dacht ik direct wat is er mis gegaan. Zorgvuldig lees ik het artikel door en laat het op me inwerken. Probeer opnieuw de commissievergadering weer voor ogen te krijgen waar ik als bezoeker op de publieke tribune zat. Een overduidelijke meerderheid had toch aangegeven door te willen gaan met het gezamenlijke plan van Bibliotheek Helmond-Peel en werkgroep Behoud de Bieb en daar ook enige ruimte gegeven in het financiële budget. Namens CDA Deurne heeft Carel Dahmen in de commissie het meest duidelijk aangegeven welke financiële ruimte wij hier voor over hebben nl. 270.000 euro conform voorliggend plan en 50.000 euro voor huisvesting. Samen dus 320.000 euro. De bibliotheek kreeg in 2010 nog 600.000 euro subsidie en we hebben toen een opdracht gesteld. Er moet bezuinigd worden en iedereen draagt daarin bij zo ook de bibliotheek. De taakstelling was toen 250.000 euro.
Met enorme inzet is er vervolgens door vrijwilligers een werkgroep Behoud de Bieb in het leven geroepen en hebben ze alles op alles gezet om een plan uit te werken dat zo dicht mogelijk bij de opdracht uitkomt. Als we dan streven naar Deurne Koerst op Eigen Kracht dan kunnen we niet anders stellen dan dat dit soort werkgroepen hier de gewenste invulling aan geeft. Dit soort mensen die de handen uit de mouwen steken maken Deurne het mooie dorp Deurne waar je graag wilt wonen.
Hebben zij gefaald? Niet hun best gedaan? Geprobeerd zo minimaal mogelijk aan de opdracht te voldoen? Ik kan me het gevoel en al deze vragen levendig voorstellen.
Sterker nog, een plaats als Deurne met pak hem beet 32000 inwoners, daar hoort een centrale bibliotheek gewoon thuis. Kinderen op de basisschool kunnen via Bieb Op School natuurlijk gefaciliteerd worden maar kinderen op voortgezet onderwijs (ook buiten Deurne) hebben ook heel hard een centrale bieb nodig. En we moeten onze ouderen zeker niet vergeten. In een vergrijzende samenleving hebben we veel ouders waarvoor de digitale snelweg een brug te ver is om hun informatie te vergaren. Dit moeten we niet onderschatten! Dat het voor minder geld moet is duidelijk. Daarbij vinden we het tevens belangrijk dat de nieuwe oplossing voor een centrale Bibliotheek in Deurne schaalbaar is. Ofwel dat indien gebruik van de Bibliotheek minder wordt bijvoorbeeld door digitale boeken op tablets dat de centrale Bibliotheek daarin kan mee bewegen en dus aanpassen met uiteindelijk ook weer minder kosten. De Bibliotheek Helmond-Peel en de werkgroep Behoud de Bieb onderstrepen dit en gaan in hun plan hier ook van uit.
Maar het college kiest voor een aanbesteed procedure (ook een minderheids standpunt in de commissie vergadering van alleen de VVD) en zet door exact aan de 250.000 euro te houden de partijen Bibliotheek Helmond-Peel en werkgroep Behoud de Bieb buitenspel. Deze stap van het college na de commissievergadering bevreemd ons zeer en voor ons reden om hierover raadsvragen te stellen en een extra commissievergadering in te plannen nog voor de begrotingsraad van 1 juli a.s.
Voor de inhoud van de raadsvragen verwijs ik naar de website van CDA Deurne