vrijdag 30 mei 2014

Biobased Economy in Deurne

Energie is van enorm groot belang voor de mensen. We merken al meteen wat de gevolgen zijn als bijvoorbeeld de stroom wegvalt als gevolg van werkzaamheden waarbij een kabel wordt geraakt of als de bliksem inslaat. Geen enkel apparaat werkt meer. De diepvries begint langzaam te ontdooien en ga zo maar door. Maar ook als door onenigheid op het wereldtoneel energietransporten geblokkeerd zouden worden zijn de gevolgen enorm.
Vroeger werd er turf gestoken. Turf is gedroogd veen dat als brandstof kon worden gebruikt. De steenkolen winning kent ook iedereen. Nu wordt er veel gebruik gemaakt van gas en olie. In Nederland hebben we een gasbel. Heel fijn voor onze schatkist, maar deze bron is niet oneindig. Al deze fossiele brandstoffen zullen in de toekomst opraken. Nieuwe energie heeft daarom al lang alle aandacht. Kernenergie heeft nog teveel risico's en men is er niet gerust op als er iets misgaat met de kerncentrales. En terecht. We herinneren ons nog de enorme kernramp in Fukushima.


Biobased Economy komt steeds meer in de belangstelling. En niet zomaar. Biobased Economy is een economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie waarin biomassa worden toegepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie. Naar de toekomst toe biedt deze ontwikkeling dat we duurzamer kunnen voorzien in onze energiebehoefte. Het zorgt er ook voor dat we beter omgaan met onze afvalstromen. Uiteindelijk moet het zo zijn dat we alles kunnen hergebruiken om duurzaam leven beter invulling te geven.
Maar dan moet er wel de ruimte komen voor deze ontwikkeling. De agrarische sector kan hierin een vooruitlopende rol vervullen. Juist in Deurne, gelegen tussen enerzijds Brainport en anderzijds Greenport, moeten we de hieruit voortvloeiende kansen niet aan ons voorbij laten gaan. Een agro-food kenniscentrum in Deurne waar expertise, consultancy, innovatie gebundeld worden om nieuwe verdienmodellen uit te rollen in de agrarische sector, werkgelegenheid te creëren en zorg te dragen dat we in de regio in onze eigen energie behoefte kunnen voorzien, zouden we allen voor moeten strijden.

Energyport Peelland is zo'n initiatief genomen door een aantal Deurnese ondernemers. Een coöperatie die er naar streeft in de toekomst invulling te geven aan het hier in de regio zelf kunnen voorzien in energie. Peelland energieneutraal, waarbij we onze afvalstromen niet afvoeren maar gebruiken om zo duurzame energie te kunnen genereren. Hierbij is het ook belangrijk dat we onderzoeken hoe we uit mest (waar in onze regio voldoende van beschikbaar is) droge fractie kunnen krijgen die als brandstof kan worden gebruikt. Daarbij zullen we innovatieve methoden nodig hebben om dit goed en ook duurzaam voor elkaar te krijgen. Het initiatief van Energyport Peelland krijgt mijn steun omdat ik vind dat ze een bijdrage leveren aan het grootste vraagstuk dat we op ons af krijgen. Afgelopen woensdag verzorgde ze een presentatie tijdens de vergadering van Dorpsraad Walsberg. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hierover geïnformeerd worden.
Hopelijk overweegt u ook om lid te worden van deze coöperatie. Lees meer op www.energyportpeelland.nl.

Afgelopen zondag 25 mei 2014 werd de uitslag bekend gemaakt van de Europese verkiezingen en werd duidelijk dat brabander Lambert van Nistelrooij nr. 7 op de lijst van het CDA, opnieuw herkozen werd. Dit is een belangrijke overwinning voor de regio omdat Lambert van Nistelrooij als Europees parlementslid ook absoluut een pleiter is voor Biobased Economy. Zo kunnen we de lijntjes kort houden om ook in het belang van Deurne, Biobased Economy van de grond te krijgen.