vrijdag 16 mei 2014

Het verre Europa!

Bijna zonder dat we het in de gaten hebben komen de verkiezingen voor het Europees Parlement heel dicht bij. Donderdag 22 mei is het zover. Dan gaat Nederland naar de stembus om haar vertegenwoordigers te kiezen in Europa.
Waar ligt dat verre Europa? De binding van de burger met Europa lijkt ver te zoeken. Voorspelt wordt dat de opkomst zeer laag zal zijn. Is Europa dan helemaal niet belangrijk voor ons? Nederland heeft tot ver terug in de geschiedenis altijd over de grens gekeken. We trokken erop uit om handel te drijven. Vandaag de dag doen veel bedrijven zaken over onze eigen landsgrens heen. Sterker nog, in de afgelopen jaren van crisis heeft met name de export er nog voor gezorgd dat deze crisis minder erg is uitgepakt dan dat we tot op heden hebben gevoeld. Doordat we een Europa hebben zijn complexe zaken als douane beperkingen, risico's met koersverschillen van al die verschillende munten verdwenen. Maar we zien ook dat er zich nieuwe problemen door Europa melden zoals bijvoorbeeld duidelijk is met vrachtwagenchauffeurs en de flinke verschillen in lonen met als gevolg dat hier in Nederland mensen zonder werk komen te zitten. Griekenland waar het slecht mee gaat moet geholpen worden en miljarden euro's moeten worden bijgedragen.

Betekent dat dan dat we Europa maar op de helling moeten zetten omdat er ook nadelen zijn? Dit ongenuanceerd roepen is zeer onterecht. Goede afspraken in Europa tussen de landen die aangesloten zijn moeten bijdragen aan vrij verkeer, eerlijke handel, bestrijden van criminaliteit die niet bij de grens ophoudt en voldoende vuist kunnen maken in de grote wereld met Amerika, Rusland, Japan. Tegelijkertijd moeten we daarin niet doordraaien. Eindeloos uitbreiden van de unie kan niet en is niet wenselijk. Ik ben dan ook blij dat onze lijsttrekker Esther de Lange in het BNR debat duidelijk heeft aangegeven dat toetreding van Turkije wat het CDA betreft van de baan is. Laten we eerst ervoor zorgen dat het "bedrijf" Europa beter gaat draaien. Daarbij dient de zeggenschap van een individueel land niet ondermijnt te worden en moeten we ons concentreren op de grote vraagstukken die grensoverschrijdend zijn. Denk hierbij aan hoe we in de toekomst met energie omgaan. Maar het kan niet zo zijn dat in Brussel beslist wordt hoe wij onze pensioenen regelen of hoe wij onze huizenmarkt en hypotheekregelingen willen hebben. Dat kunnen wij goed zelf in Nederland. Die kritische houding vind ik belangrijk en dat betekent dat we onze vertegenwoordiging in het Europees Parlement heel hard nodig hebben.
We zien al hoe moeilijk het is als we praten over Zeilberg, Walsberg, St. Jozef en één Deurne. Of als we praten over Deurne, Helmond, Asten, Someren, Laarbeek en Gemert of één Peel 6.1. en te bepalen wat waar beslist wordt. Wat goed geregeld kan worden en geen enkel voordeel oplevert wanneer je dat in een groter verband doet dan moet je je terecht afvragen of het dan wel zinvol is om dit in een groter verband te regelen. De transities die op de gemeentes afkomen zijn van dien aard dat het veel slimmer is dit in een groter verband op te vangen (Peel 6.1) dan, dat iedere gemeente het wiel zelf moet uitvinden. Zo zie ik dat ook met Europa. En daarom ga ik donderdag 22 mei zeker stemmen. Daarbij vind ik het belangrijk dat ik vertegenwoordigd wordt door iemand die weet waar Brabant ligt. Die weet wat er in Brabant speelt en die als volksvertegenwoordiger op Europees niveau voor onze zaken opkomt. In de ontmoetingen die ik met Lambert van Nistelrooij de afgelopen 10 jaar mocht hebben heb ik Lambert leren kennen als een betrokken persoon. Iemand die luistert. Dat als je een beroep op hem doet bijvoorbeeld bij de problemen die Stichting Leven voor Leven had om de grens met Roemenië over te mogen dan nam hij actie en dat kenmerkt hem enorm.
Donderdag 22 mei ga ik stemmen VOOR Nederland in Europa. Donderdag 22 mei ga ik stemmen voor Brabant in Europa. Donderdag 22 mei ga ik mijn stem uitbrengen op Lambert van Nistelrooij.

Mijn advies naar u als lezer is uw afweging te maken en die partij en kandidaat te kiezen die het dichts bij uw hart ligt als het gaat om de standpunten over Europa. Dat verre Europa, dat toch heel dichtbij is en waar u inwoner van bent, daar vindt u toch iets van? Veel succes a.s. donderdag 22 mei.