vrijdag 9 mei 2014

Coalitie akkoord of kracht van de samenleving?

Na eerst flink gesport te hebben (eindelijk weer tijd voor vrij gemaakt) is het nu tijd om "de pen" weer op te pakken. Dinsdag 6 mei 2014 was het dan zo ver. De eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling met een viertal punten door het "oude" college en vervolgens de benoeming van de nieuwe wethouders met een terugblik op de coalitievorming en het coalitieakkoord.
Met name de agendapunten over Nota kostenverhaal, bestemmingsplan St. Vincentiusstraat in Neerkant en de steun voor 't Hofke van Marijke waren zeer belangrijk. De nota kostenverhaal heeft betrekking op initiatieven in het buitengebied waar compensatie in groen tegenover moet staan. De provincie geeft hierbij als richtlijn dat het minimum bijdrage 20% dient te zijn over de waardevermeerdering die het initiatief met zich meebrengt. Sommige fracties opperden hier dat er best een hoger percentage gevraagd mocht worden voor de bijdrage aan groen. Er is echter geen enkele basis waarop je kunt beredeneren welk percentage het dan zou moeten worden. Het CDA Deurne is van mening dat we dan ook niet verder moeten gaan dan wat provinciaal vast ligt en dat dit initiatieven van (agrarische) ondernemers juist eerder zal blokkeren. De bijdrage van 20% is voor ons echt het maximum. Nieuwe initiatieven in het buitengebied zijn van groot belang om de transitie van het buitengebied ook daadwerkelijk kansrijk te maken. In de voorbereidende commissie vergadering tekende hiervoor al een meerderheid af met VVD Deurne en Deurne Nu en in de raad sloot hier DOE! ook bij aan. Het plan van de familie Bakker om hun verwoeste kassen aan de St. Vincentiusstraat in Neerkant (door storm in juli 2010 die met name Neerkant flink heeft getroffen) om te zetten naar een Paardenhouderij is een voorbeeld van ondernemerschap die goed is voor werkgelegenheid en leefbaarheid in Neerkant. Uiteraard heeft het CDA Deurne dit voorstel gesteund evenals de renteloze lening voor het Hofke van Marijke om de komende twee jaar te kunnen overbruggen in afwachting van de politieke discussie hoe we in Deurne om willen gaan met ons vastgoed en gemeenschapsvoorzieningen.

Daarna kwam dan het moment van de benoeming van de wethouders en een terugblik op de vorming van de coalitie en het coalitieakkoord. In tegenstelling tot wat je mag verwachten wanneer nieuwe partijen bij elkaar komen werd er eerst overeengekomen dat ze samen een coalitie zouden vormen en werden de beoogde wethouders in een week gepresenteerd om vervolgens naar de inhoud te kijken. Wanneer er geen sprake is van een voortzetting van een bestaande coalitie zie je dat eerst gekeken wordt naar de inhoud waarop partijen elkaar kunnen vinden. Zo konden we vandaag vernemen dat GroenLinks in Amsterdam de coalitievorming heeft afgebroken omdat in hun ogen belangrijke partijprincipes ingeleverd moesten worden wat voor hun niet acceptabel was. De grote vraag bij het coalitieakkoord in Deurne is wie nou eigenlijk wat in heeft moeten leveren. In de krant lezen we dat de fractievoorzitter van DOE! aangeeft dat ze de "stand-still" in de intensieve veehouderij heeft moeten inleveren. Maar in het coalitieakkoord is dit maar vaag verwoord. Toerisme en recreatie wordt als belangrijkste alternatief genoemd voor de agrarische sector. Een wel heel beperkte visie in onze ogen. Zoals ik ook in de raadsvergadering aangaf beschrijft het coalitieakkoord voor een groot deel bestaand beleid en is er weinig terug te vinden van beloftes die in de verkiezingscampagne zijn geuit door de partijen die nu de nieuwe coalitie vormen.

Veel mooier dan het coalitieakkoord was het bericht diezelfde avond dat er een nieuwe bestemming voor Willibrordhaeghe komt. Enorme waardering voor de drie initiatiefnemers van Zorghuis Deurne die deze stap hebben genomen waarbij Willibrordhaeghe van hotel/conferentiecentrum transformeert naar een zorgcentrum. Ondernemerschap maar ook durf in een economische periode die nog maar een broos herstel laat zien, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte van onze samenleving. Immers de zorg zal in de komende jaren transformeren. Onder andere omdat de landelijke regering steeds meer taken naar de gemeenten overhevelt met veel minder financiĆ«n. Dit zal leiden tot verschillende nieuwe initiatieven. Dit biedt ook kansen voor onze gemeenschapsaccommodaties om op het gebied van zorg een spilfunctie in te vullen. De komende vier jaar zal de raadsvergadering vaak gevuld zijn met onderwerpen die hierop betrekking hebben.


Zo blij als we kunnen zijn met de nieuwe bestemming voor Willibrordhaeghe zo onduidelijk is nog de situatie van het Hippisch centrum in Deurne. Een raadslid verzond een tweet dat hij geruchten had vernomen dat er een nieuwe gegadigde is voor het hippisch centrum. Misplaatst om in diezelfde tweet er de naam van het coalitieakkoord #kansenpakken aan te koppelen. Ook hier net als bij Willibrordhaeghe zal het initiatief van mensen bepalen of we in de toekomst in Deurne nog beschikken over een hippisch centrum. Daar waar onze gemeente kan ondersteunen in dit proces zal alle effort ingezet moeten worden, zodat ondernemers ook daadwerkelijk die initiatieven nemen. Zo zien wij dit ook breder. Namelijk het ondersteunen van onze samenleving (burgers, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen, mantelzorgers etc.) is cruciaal om initiatieven tot ontplooiing te laten komen.
Nee, dan heet dat niet #kansenpakken. Vanuit de overheid is het dan eerder #kansenbieden of #kansencreĆ«ren door goed te faciliteren, mee te denken en te ondersteunen zodat de kracht van onze samenleving de ruimte krijgt die bepalend is voor de leefbaarheid nu en in de toekomst.
Vandaar ons eerste principe uit de campagne voor de periode 2014-2018:
De samenleving, niet de overheid!