zaterdag 25 april 2015

Lintjesregen 2015 | Plattelandswoning | Politie


Op de eerste plaats wil ik in mijn blog starten met de felicitaties aan de 7 gedecoreerden in de gemeente Deurne. Zonder de inzet van vele vrijwilligers zou het er heel anders uit zien. Fantastisch dat zo velen bereid zijn om de handen uit de mouw te steken en daarmee veel meer mogelijk maken dan wanneer dit allemaal via betaalde weg gerealiseerd zou moeten worden. De 7 gedecoreerden staan wat mij betreft hier symbool voor. Het is belangrijk dat ook de jeugd hier mee opgroeit. Daarom zou het goed zijn dat we ook een soort “Jeugdlintje” in het leven gaan roepen zodat op jonge leeftijd vrijwilligerswerk de aandacht krijgt in het belang van leefbaarheid in de toekomst. 

Afgelopen dinsdag 21 april 2015 hebben we als CDA Fractie een motie vreemd aan de orde ingediend inzake Plattelandswoningen. Dit onderwerp is bediscussieerd in de commissie Ruimte en Economie. De meningen liepen uiteen en uiteindelijk werd het niet doorgeleid naar de raad. Met name de uitspraken van Raad van State in Weert en Peel a/d Maas waren hier aanleiding van. Echter de wet plattelandswoning kan goed individueel toegepast worden wanneer een zorgvuldige afweging per aanvraag gemaakt wordt. In Overijssel wordt het op verschillende plaatsen al succesvol toegepast. Het is bekend dat er situaties zijn waarbij nu burgers in een illegale situatie wonen. De wet plattelandswoning is de enige wet die kan helpen om een legalisatie weg in te slaan. Met het weggooien van dit instrument op voorhand snijdt de Raad van Deurne zichzelf in de vingers. Immers nu zal B&W indien er een vraag tot handhaving komt moeten stellen dat ze het pad van legalisatie niet kan bewandelen omdat de raad dit vooraf heeft geblokkeerd. Is de enorme angst van o.a. raadslid Marinus Biemans dat we met deze wet plattelandswoning problemen voor de toekomst genereren terecht? Nee! Immers wanneer de raad had besloten deze wet mee te nemen in de 3e herziening bestemmingsplan buitengebied waren we als raad zelf in de gelegenheid geweest om kaders hieraan mee te geven. Zoals bijvoorbeeld het differentiëren van de doelgroepen die aanspraak zouden kunnen maken enz. Regeren is vooruit zien en dus anders als argumenten gebruiken van “korte termijn politiek” zoals we als reactie kregen op de motie. Jammer dat twee partijen Deurne NU en VVD Deurne die beiden fel voorstander van de plattelandswoning zijn (Deurne Nu in haar verkiezingsprogramma en VVD Deurne in haar eigen webartikel n.a.v. ZLTO debat) zo eenvoudig hiervan af konden zien. Tja, we zullen het moeten doen met de uitspraak van de meerderheid. Ben benieuwd hoe a.s. dinsdag dit onderwerp op de raadsvergadering in Asten eruit zal komen.

Tot slot wil ik ook nog even stilstaan bij de politie acties van deze week. Het zal niemand ontgaan zijn vanuit de berichtgeving dat er diverse stakingen/acties plaats hebben gevonden door de politie in heel Nederland. Het is enorm zorgelijk wat hier aan de hand is. We willen in Nederland een veilig gevoel, meer blauw op straat! Politie mensen zijn in mijn ogen altijd zeer gemotiveerd en ik besef dat ze in situaties terecht komen waarin menigeen niet terecht zou willen komen tot en met het risico voor eigen leven. Daarentegen zijn we niet bereid daar geld aan uit te geven. Immers worden ze al jaren op het 0-nivo gehouden en heeft de reorganisatie tot een landelijke politie een enorme impact. Je zou zeggen met de VVD in de regering zou dit toch geen issue moeten zijn maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze regering het geld zou moeten kunnen vinden in de begroting om “het blauw” een flinke steun in de rug te geven.