vrijdag 17 april 2015

Wel of geen vertrouwen in de burger?


Gisteren (donderdag 16 april 2015) stond het onderwerp Deregulering Welstandsbeleid op de agenda van de commissie Wonen en Vastgoed. Bij monde van collega raadslid Ruud Berkers werd overdag het VVD standpunt met betrekking tot dit onderwerp al flink rond getwitterd: “Wij hebben vertrouwen in onze burgers”. Waarschijnlijk twijfelt men er bij de VVD Deurne aan dat in de ogen van de burgers, de VVD, de burgers geen vertrouwen geeft. Blijkbaar moest dit dus helder gecommuniceerd worden om het verkeerde beeld over de VVD weg te nemen.

Het CDA Deurne heeft al 40 jaar vier uitgangspunten: Solidariteit, Publieke gerechtigheid, Rentmeesterschap en Gespreide Verantwoordelijkheid. Dit laatste houdt in dat: de overheid al die mensen en organisaties het vertrouwen geeft om te doen waar ze goed in zijn. En de burgers en organisaties geven de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk en komt van twee kanten. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Wij zijn een enorme voorstander van deregulering. Daar pleiten we al jaren voor maar zien tot ons ongenoegen het aantal wetten en regels eerder toenemen dan afnemen. Met een volgende stap in het welstandsbeleid kan wat ons betreft hier flink aan gewerkt worden. Het voorstel dat door het college is voorbereid is goed opgezet. Het voorstel om delen welstandvrij te maken zoals parkachtige en landelijke woongebieden, individuele woningen en industrieterreinen kunnen we helemaal in mee gaan met op zichtlocaties het toepassen van een sneltoetscriterium. Evenals het behouden van het huidige welstandsbeleid voor centrum met historische, karakteristieke en waardevolle bebouwingstructuren gebundeld in categorie D. De discussie ging met name om categorie C waarin onder andere woonwijken en buurtschappen vallen. Als je hier welstandsvrij bouwen toepast dan is er geen enkele manier om accessen tegen te gaan. Aan de andere kant kan het ook niet zo zijn dat er discussies zijn over bijvoorbeeld grijs of een beetje meer of minder grijs. Daarom zijn wij van mening dat hier gewerkt wordt met heldere sneltoetscriteria. Uit evaluaties moet vervolgens blijken hoe dit in de praktijk uitpakt en of er nog verdere stappen van deregulering mogelijk zijn.

Deze keuze betekent in onze ogen niet dat we de burgers niet vertrouwen. We maken een zorgvuldige afweging om ook burgers te beschermen tegen zeer afwijkende ontwikkelingen in de nabijheid die totaal niet in balans zijn met de bestaande omgeving.

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor burgers nog veel belangrijker is dat er heldere criteria gebruikt worden. Dat duidelijk is wat er wel of niet mag. Dat ook duidelijk is wat in het bestemmingsplan is geregeld en wat dan nog beoordeelt wordt aan welstand d.m.v. sneltoetscriteria. En de uitleg van de toets is maar op een manier interpreteer baar. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er bijvoorbeeld geen rode dakpannen op een huis gelegd mogen worden, terwijl in dezelfde straat ook verschillende huizen staan met geen dakpannen. Een eerlijke en eenvoudige toets daar heeft onze burger recht op. Wij vinden dat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat de overheid doet wat zij moet doen en dit goed en efficiĆ«nt doet.

Leo Cuijpers
Fractievoorzitter CDA Deurne.