maandag 6 april 2015

Rust in politiek Deurne?


De maand maart lijkt rustig verlopen. Alle aandacht ging uit naar de provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen. Tenminste het leek meer een landelijke verkiezing want de politieke leiders van de landelijke partijen waren onafgebroken in de verschillende media te horen. Ik kan me amper herinneren dat er echt provinciale items aan de orde zijn geweest. Voor zuidoost Brabant speelt bijvoorbeeld de grote vraag of er nu eindelijk een oplossing gaat komen voor het verkeersinfarct wat we met regelmaat op de A67 mee van doen hebben. Maar omdat de verkiezingen helemaal getrokken werden door de landelijke media met de landelijke politieke leiders denk ik dat er maar weinig inhoudelijke zaken bij de kiezer terecht zijn gekomen. Op 18 maart heeft de kiezer gesproken en het lijkt er alles op dat landelijk gezien het huidige kabinet in ieder geval door de kiezer op zijn vingers is getikt. De echte uitwerking daarvan zullen we straks in mei zien als de nieuwe eerste kamer wordt gekozen door de leden van de provinciale staten. De vraag is hoe het dan verder gaat want met de constructieve oppositie partijen is er dan geen meerderheid meer te vormen. Dat kan nog een hete zomer worden.

Ondertussen lijkt het verder rustig in politiek Deurne. Na ophef over sluiting Bibliotheek en faillissement Cultuurcentrum lijkt het rustig in het plattelandsdorpje Deurne. Een enkel bericht in het Eindhovens Dagblad over een aantal mensen die wellicht in het stichtingsbestuur van het CCD komen. Een week later de namen in de krant, maar verder geen enkele berichtgeving vanuit het huis over de vorderingen en nu is het nog steeds stil.

Daartegenover liep op 14 maart Zalen van Bussel helemaal vol. Een debat avond waar de politieke afgevaardigden van de provincie waren genodigd om te debatteren aan de hand van stellingen over het leefklimaat in Brabant (en door Stop de Stank gepositioneerd; Deurne in het bijzonder) over de toekomst (welke?) van de intensieve veehouderij. Dat laatste is ze helemaal gelukt want Radio 1 (NPO) zond life uit, vanuit Deurne, het dorp dat het aller, aller, aller slechtste leefklimaat van Nederland kent en waar je absoluut niet zou moeten wonen als je gezondheid je dierbaar is. Het verbaasde mij nog dat er zovelen van heinde en ver gekomen zijn, met toch zoals ik begrijp risico voor eigen leven, om getuige te zijn van het debat op die avond.

Natuurlijk staat dit in verband met de dossiers “Plattelandswoning” en “Geurverordening” die in de maand maart op de agenda stonden. Over de discussie Plattelandswoning heb ik eerder geschreven in mijn blog die ook in het Eindhovens Dagblad op de opinie pagina heeft gestaan. Inmiddels is de Plattelandswoning als instrument door de coalitie DOE!, VVD en Deurne Nu, na twee commissie vergaderingen op een zijspoor gezet want tja er zijn teveel onduidelijkheden dus dan nemen we maar geen keuze. Op twitter lezen we de wethouder nog even duidelijk stelling nemen dat het na├»ef is te denken dat oplossingen geregeld kunnen worden met het instrument Plattelandswoning. En zij is natuurlijk blij dat de twee coalitie genoten die in hun verkiezingsprogramma duidelijk aangekondigd hebben dat plattelandswonning meegenomen moet worden in de derde herziening bestemmingsplan buitengebied zo eenvoudig in haar visie zijn meegegaan. Toch vreemd dat je een gereedschap, wettelijk op landelijk niveau geregeld, niet in je gereedschapskist wil hebben om eventuele individuele problemen op te lossen. Het is alsof je zegt: Oh, een schaaf heb ik niet nodig. Heb een hamer en een zaag en daar kan ik wel mee vooruit. Mij is altijd duidelijk geweest dat de vakman met een complete gereedschapskist en het juiste gereedschap voor het juiste probleem ook de beste oplossingen maakt in plaats van bijvoorbeeld je hamer gebruiken als schroevendraaier.

De geurverordening is ook bediscussieert en de normen worden flink aangescherpt. Want dat is de enige manier om Deurne, dat inmiddels het aller, aller, aller slechtste dorp is om in te wonen te helen. We weten in ieder geval van de deskundige van Arcadis dat de effecten de eerste 10 jaar minimaal zullen zijn. Het enige resultaat is het effect van de stoppers in 2020. We hebben dus iets anders nodig om die echte verbetering van het leefklimaat te realiseren. Namelijk een transitie van de complete agrarische sector. Daarvoor is innovatie nodig en nieuwe verdienmodellen. Echter als door regelgeving de kosten zodanig hoog worden dan zullen met name de agrarische familiebedrijven de hoge investeringen niet kunnen opbrengen. Met als resultaat dat er niets gebeurd. Tijdens het nemen van het aanhoudingsbesluit werd door VVD en Deurne NU geroepen dat innovatieve verbeteringen gewoon door moesten kunnen gaan. Er is echter sindsdien niets meer gebeurd. In de raad van april wordt dan eindelijk een voorstel voorgelegd om het aanhoudingsbesluit aan te passen zodat milieu neutrale of verbeterde wijzigingen wel gehonoreerd kunnen worden. Ik denk dat er weinig zal gebeuren totdat de raad in oktober de definitieve geurverordening vaststelt. Dan hebben we opnieuw een jaar voorbij laten gaan zonder verbeteringen voor het leefklimaat te honoreren.

Als het rustig is dan heb je al gauw de neiging te zeggen dat zal wel de  “stilte voor de storm” zijn. De vraag is of de brieven van Driessen namens Van Ooij en de moties van Transparant Deurne hier de komende maanden voor gaan zorgen. Dinsdag avond komt het presidium bij elkaar om te praten hoe de motie van Transparant Deurne, die aangehouden is in afwachting van dit overleg, invulling moet krijgen. Gezien de inhoud van de brieven is een zorgvuldig aanpak nodig. Overhaast stappen zetten is verkeerd maar geen stappen zetten ook.