vrijdag 1 april 2016

Heeft Helenaveen toekomst?


Afgelopen dinsdagavond organiseerde het Ondernemerscafe Helenaveen een politieke avond met natuurlijk als onderwerp de leefbaarheid en de toekomst van Helenaveen. In het lokale blad was de avond aangekondigd met toekomstige krantenkoppen waaruit de bedreigingen voor Helenaveen meer dan duidelijk bleken. Aan tafel waren drie Helenaveense volksvertegenwoordigers
uitgenodigd: Josanne de Graaf, CDA Deurne, Wim Luijten, DOE! en Helm Verhees, DeurneNu. De laatste had echter laten weten aan de organisatie er niet of zeker niet tijdig te kunnen zijn. Presentator van de avond Peter van Dijk vroeg zich hard op af “wat een gekozen volksvertegenwoordiger van Helenaveen nou belangrijker kon vinden dan hier vanavond aanwezig te zijn om over belangrijke onderwerpen voor Helenaveen mee te discussiĆ«ren.

Het eerste onderwerp wat aangekaart werd ging over grondprijzen. Het CDA Deurne heeft altijd geageerd tegen het verlagen van de grondprijzen om daarmee de verkoop als overheid proberen te stimuleren. De differentiatie naar kerkdorpen is nog goed te beargumenteren maar de grondprijs verlaging die in totaal voor de burger 1,5 tot 2 miljoen euro aan verlies betekent is een totaal verkeerde stap. Lees hierover meer in mijn blog van juni 2014. Dit verlies wat we in de grondexploitatie hebben moeten nemen betekent direct dat daardoor minder geld beschikbaar is voor andere belangrijke zaken. Neem nou het feit dat de vloer van de Gouden Helm voor gymnastiek is afgekeurd. De kinderen moeten vervolgens met de bus naar Neerkant voor hun gymles. Ouders worden onzeker of dit het begin is van het op termijn misschien zelfs wel verdwijnen van de basisschool. En als dat werkelijkheid zou worden dan ziet de toekomst er voor Helenaveen niet best uit. Voor pak ‘m beet 10 tot 15.000 euro ligt er een nieuwe vloer en wordt de onduidelijkheid direct weggenomen. Maar daar moet uitgebreid over gesproken worden. Mijn
mening is, morgen die vloer opknappen, rekening betalen en zorgen dat de kinderen weer snel hun gymlessen kunnen hervatten in de Gouden Helm. Als de leefbaarheid van onze dorpskernen hoog in het vaandel staat dan moet er mijn inziens ook naar geacteerd worden.

Dat wil trouwens niet zeggen dat voor Helenaveen dan direct alle zorgen in de prullenbak kunnen verdwijnen. Integendeel de opgave om een dorpskern leefbaar te houden voor de toekomst is een fikse opgave. Ik sprak aan het begin van deze avond nog met een opgeschoten tiener uit Helenaveen. In dit gesprek kwam naar voren dat ze het helemaal niets vond dat wonen in Helenaveen. Maar haar ouders en opa en oma waren verbonden met Helenaveen, terwijl zij haar vriendinnen heeft in Deurne, ver moet fietsen naar school en in haar ogen alleen maar nadeel ondervond omdat er ook niet echt iets aan sport gedaan kon worden en het dansen ook al gestopt wordt. En iedereen weet dat de jeugd voor de toekomstige leefbaarheid van Helenaveen van groot belang is.

Helenaveen kent een grote samenhorigheid en dat is absoluut haar kracht. Uit het verhaal van de tiener blijkt dat deze kracht absoluut nodig is. Eilandjes zullen verlaten moeten worden en een samenbundeling van het aanbod met de nodige die toekomstbestendig is en jong en oud aantrekt. Samenwerken is zonder meer de sleutel om het juiste antwoord te vinden en creatief denken noodzakelijk om een aanbod voor jong en oud te bieden die er voor zorgen dat wonen en werken in Helenaveen aantrekkelijk blijft. En de gemeente moet hier in ondersteunen en helpen.

Natuurlijk kwamen er ook zaken aan de orde als de zeer slechte toestand van de Soemeersingel en de Mariapeel waar Staatsbosbeheer als “een olifant door de porseleinkast loopt” en meer vernield dan iedereen lief is. Het is niet uit te leggen dat het beste stuk van de Soemeersingel aangepakt wordt, de zeer gevaarlijke weggedeelten onaangeroerd blijven liggen. CDA’er Jan van der Zwaan en ook Helenavener, kaartte de slechte toestand al ruim vier jaar geleden in de raad aan maar werd toen nog weggehoond door verschillende raadsleden: “hoe hij het in zijn hoofd haalde om dit bespreekbaar te maken, dat kost miljoenen, het is beter als de weg zo blijft dan wordt er ook niet zo hard gereden”. Het is toch goed dat we als raad nu geld hebben vrijgemaakt om te onderzoeken wat we kunnen doen met de Soemeersingel. We wachten de uitkomst van het onderzoek gespannen af. Een ding is zeker, echte gevaarlijke stukken moeten direct aangepakt worden en betaald worden uit het wegenbudget waar geld is voor calamiteiten onderhoud.

De avond werd afgesloten met de conclusie dat het ook niet allemaal kommer en kwijl is in Helenaveen en dat is zonder meer een terechte conclusie. Het groene dorpsgezicht met de mooie Helenavaart, de zorg coƶperatie, de Peelbascule, het CPO project, De Gouden Helm en de basisschool als sociaal maatschappelijk verbindende kern en de vele enthousiaste vrijwilligers. Een mooie basis om van daaruit te blijven strijden voor de leefbaarheid in Helenaveen.