zaterdag 26 maart 2016

De balans halverwege de periode


Het is alweer even geleden dat ik de pen ter hand nam en een blog schreef. Flinke veranderingen in het werk met meer verantwoordelijkheden in combinatie met vrijwilligerswerk voor KDO Deune en de Heilight Parade heeft me even de tijd ontnomen om stil te staan bij de zaken in Deurne en die toe te vertrouwen aan het papier. Op 21 maart 2018 wordt er weer gestemd voor de
gemeenteraad. Halverwege de huidige periode is het goed om de balans tussentijds op te maken. Na een teleurstellende uitslag in 2014 is het CDA Deurne voor het eerst na velen jaren gestart in de oppositie. In dat jaar waarin het CDA Deurne op bescheiden wijze haar 40 jaar jubileum heeft gevierd is een actieve fractie bestaande uit 4 raadsleden, 6 burgercommissieleden en 6 steunfractieleden aan de slag gegaan. Nieuwe jonge fractieleden samen met de ervaren fractieleden hebben de nieuwe ingeslagen koers verder invulling gegeven. Deze koers is gebaseerd op de burger centraal te stellen. Ten slotte ben je niet voor niets als volksvertegenwoordiger gekozen.

Wat houdt dit dan concreet in. Een zwaar afgeslankte bieb in het Cultuurcentrum hebben we proberen te voorkomen omdat we overtuigd zijn dat een dorp als Deurne een volwaardige Bieb verdiend. De aanpak om van het Cultuurcentrum een gemeenschapsaccommodatie te maken die het voortbestaan van Den Draai, ’t Hofke van Marijke en het Gerardushuis gaat beconcurreren is niet onze keuze. Wij hebben voorgesteld om met een groter cultuurbudget de synergie tussen CCD, Bibliotheek, VVV, DMG, Harmonie en ook de Wieger een echte kans te geven om de investering van 7 miljoen in het pand niet tot een tweede drama te laten verlopen. De Wieger verkeert in
noodweer. Wanneer maken we nu eindelijk eens onderscheid tussen vastgoedbeheer en cultuurbeleid? Cultuurgeld reserveren om er vervolgens vastgoed mee overeind te houden betekent dat je de cultuursector en dus onze burgers een worst voorhoudt die er niet is.

We hebben de afgelopen jaren gevraagd om actie bij het groenonderhoud. Het aanzien van onze Deurnese straten, fietspaden en voetpaden is in de afgelopen jaren flink bergafwaarts gegaan. Nu eindelijk een amendement ingediend is door de huidige coalitie van DOE!, DeurneNu en VVD Deurne staat het op de agenda. De vraag is alleen of er dan ook echt doorgepakt gaat worden!

De aanpak van het buitengebied is zoveel mogelijk gebaseerd op een stand-still. Al twee jaar lang ligt de ontwikkeling in de agrarische sector stil terwijl kwaliteitsverbetering van ons milieu vraagt om actie. Met de door de coalitie opgelegde geurverordening zullen we geen meter vooruitgang boeken en als we vinden dat het stinkt dan wordt het met deze keuze niet beter. Wel zullen door deze regels velen burgers aanlopen tegen beperkingen vanuit de omgekeerde werking en zien ze plannen als het realiseren van een kinderopvang of andere nieuwe bedrijfsactiviteiten verzanden in regels en procedures die alle enthousiasme weer tot op de bodem afbreekt. Ook weten we dat door opstapeling van regelingen verschillende burgers in ons buitengebied in een illegale situatie terecht zijn gekomen. We hebben een motie ingediend om dit op te pakken en niet te laten verworden tot individuele zaken die op basis van willekeur verder worden afgehandeld. We hebben de motie aangehouden in afwachting van de toegezegde behandeling in de commissie. De vraag is of er doorgepakt gaat worden.

De aanpak van de leegstand van het centrum is een urgente zaak. Een motie om proef te draaien met gratis parkeren is naar de prullenbak verwezen. Bang om een vergaande beslissing te nemen.
We praten blijkbaar liever over onze problemen dan dat we er iets aan doen. Het is goedkoper om een via internet besteld pakketje thuis gestuurd te krijgen dan een cadeau te kopen in ons eigen centrum. Het CDA Deurne durft zo’n keuze wel te maken. Maar goed blijkbaar geven we dat geld liever aan het overeind houden van een gedateerde school. Daarmee zeggen we niet dat alle historische waarden zomaar gesloopt mogen worden. Tuurlijk niet! Waardevolle objecten zullen we goed moeten bewaren voor het nageslacht. Maar als we het centrum laten verloederen zoals het monumentale pand aan de Lindelaan dan heeft het overeind houden van een gedateerde huishoudschool ook niet veel waarde meer.

Onverstandig vinden we ook het verlagen van de grondprijzen op de wijze zoals dat nu gedaan is. De verkopen zijn er nauwelijks door beïnvloed maar we hebben wel het verlies in moeten boeken wat inhoudt dat we bij andere zaken die hoognodig zijn, te horen krijgen: we hebben control maar we moeten nog zuinig zijn en er is nog geen ruimte om te investeren.

Wij vinden dat de rode loper echt uitgerold moet worden voor onze ondernemers in Deurne. Maar we lezen in de krant alleen maar gerechtelijke procedures en we horen van ondernemers zelf dat het vertrouwen in het gemeentelijke bestuur diep gezonken is. Het wordt tijd om weer een “accountmanager” aan te nemen die vanuit de gemeente de contactpersoon is voor onze ondernemers. Die begrijpt dat ondernemen niet kan als elke keer de spelregels worden veranderd. Die samen met de ondernemers denkt in kansen en zoekt naar mogelijkheden om positieve ontwikkelingen mee te stimuleren. Daar zullen we meteen achter staan.

Communicatie is troef! Klantvriendelijkheid staat op 1. En toch moeten onze burgers lezen in de krant dat de verpleegsterflat vol gezet wordt met 100 arbeidsmigranten en de raadsleden waren niet eens geïnformeerd voor de behandeling van de notitie arbeidsmigranten in november 2015 over dit initiatief dat al door het college in juni 2015 met de betreffende ondernemer was
besproken. Blijkbaar was het beter dat we niet van dit initiatief wisten. We hebben er afgelopen raadsvergadering vragen over gesteld. De vragen werden niet beantwoord dat wordt op papier gedaan. Net als eerder een verzoek om dit in de commissie te bepreken wat ook door een meerderheid werd afgewezen krijg je sterk het gevoel dat het publieke debat blijkbaar gemeden wordt. Je rol als volksvertegenwoordiger wordt zo wel heel moeilijk gemaakt.

Als laatste worden we verrast met de melding dat er miljoenen over zijn in het zorgbudget. Vervelende keukentafelgesprekken hebben er plaatsgevonden met de mededeling dat de zorg minder wordt en dat de naaste omgeving meer op moet knappen want de overheid kan dit niet betalen. En dan miljoenen overhouden melden met de opmerking dat er efficiënt gewerkt is, zal voor vele ouderen die zorg nodig hebben en er om hebben moeten vechten om er nog iets van te behouden, als pure diefstal ervaren. We kunnen ze daar geen ongelijk in geven.

Met deze ervaringen in de afgelopen twee jaar en daarbij ook zelf goed in de spiegel kijkend kunnen we niet anders concluderen dat een nieuwe politiek waarin de burger centraal staat heel hard nodig is. Alleen maar handelen vanuit een coalitieakkoord is te smal als je niet open staat voor goede ideeën van buiten of minderheidsstandpunten. De burger moet op de overheid kunnen vertrouwen en dat betekent dat spelregels veranderen gedurende de wedstrijd onacceptabel is. Alleen met echt transparant handelen en doen wat je zegt kan het vertrouwen in de politiek weer stijgen. Het CDA Deurne zal daarom haar nieuwe koers waarin de burger centraal staat verder voortzetten en wel de dialoog opzoeken om de juiste keuzes te kunnen maken waar we met zijn alle beter van worden.