zaterdag 12 september 2015

Beslissingen nemen die goede keuzes uitsluiten


Afgelopen dinsdag 8 september 2015 stond weer de eerste raadsvergadering na het zomerreces geagendeerd. Het aantal onderwerpen was beperkt en de meest uitspringende onderwerpen betrof mestbewerking, regionale detailhandelvisie en bestemmingsplan voor boerenbondterrein.

Het onderwerp mestbewerking betreft een van de thema’s in het kader van de derde herziening bestemmingsplan buitengebied. De meningen van de verschillende fracties is divers. En daar is helemaal niets mis mee. Voor iedereen is ook duidelijk dat we wel iets moeten met het mestoverschot en de provincie heeft daar dan ook al regels voor opgesteld in de Verordening Ruimte 2014. In Deurne willen we daar dan nog graag een pakket van regels bovenop leggen. Wat dat betreft was het pleidooi van de PvdA duidelijk. Houdt de provinciale regels aan waar ik 100% mee eens ben. Als je in hoofdlijnen kijkt naar dit vraagstuk dan wil je indien er zich een initiatief aan dient voor het oprichten van een mestbewerkingsbedrijf en uit alle checks blijkt dat dit verantwoord is, geen hinder voor de burger veroorzaakt, de gezondheid van burgers niet in het geding brengt dat het dan gevestigd wordt op een plaats waar dit absoluut geborgd kan worden. Een plaats waar als het om transport van af en aanvoer voor geldt dat aansluiting op doorgaande wegenstructuur kort en tot minimale belasting voor de omgeving leidt.

In het oorspronkelijke voorstel wat nog op deurne.nl is terug te vinden stond: “In de toelichting (van bestemmmingsplan) opnemen dat medewerking aan initiatieven voor mestbewerking in stedelijk gebied en in gemengd landelijk gebied via een bestemmingsplanprocedure onderzocht kan worden.”

Tijdens de raadsvergadering ligt er een aangepast voorstel met de tekst: “2. In de toelichting opnemen dat medewerking aan initiatieven voor mestbewerking in gemend landelijk gebied, voor zover het primair agrarisch gebied betreft, via een bestemmingsplan procedure onderzocht kan worden; 3. In de toelichting opnemen dat medewerking aan initiatieven voor mestbewerking in stedelijk gebied uitgesloten wordt, “

Dit betekent eigenlijk dat er alleen maar in het Primair agrarisch gebied (voorheen LOG, Landbouw
Ontwikkelings Gebied) een mogelijkheid geboden wordt. En de grote vraag is of misschien een locatie dicht gelegen bij een snelweg met minimale tot geen overlast voor burgers vanwege de ruime afstanden niet een veel betere keuze is?  Maar ja die keuze is er nu niet meer.

Tja denk ik dan! Wat zijn we toch door allerlei bochten aan het wringen. De oorspronkelijk tekst was prima zeker als je in het laatste punt van het voorstel opneemt dat er geen wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen voor het college wat betekent dat een eventueel initiatief dus altijd in de raad besproken wordt en daar de definitieve keuze gemaakt wordt. Maar die keuze is er dus niet meer door de gewijzigde kaders in het voorstel. In het pleidooi van de VVD Deurne hoor je dan nog een liberaal geluid dat alle ruimte geboden moet worden voor een goede keuze maar ook zij stemden zonder slag of stoot in met de ver beperkende kaders in dit voorstel.
Als het doel was van sommige partijen om de kans op een initiatief van een ondernemer tot bijna 0 te reduceren dan kan ik alleen maar concluderen dat dat doel absoluut gerealiseerd wordt. Als ondernemer ben je al gedemotiveerd voordat je je initiatief ingediend hebt. Dan kun je makkelijker bij de buren in Limburg even kijken en wellicht een initiatief indienen aan de grens van Deurne in bijvoorbeeld Ysselsteyn.