zondag 11 oktober 2015

Noodkreet centrum Deurne

Vier weken geleden ontvingen we als fractie een noodkreet van de winkeliers uit het centrum van Deurne. Hun prangende vraag is het betaald parkeren in Deurne af te schaffen. Een bittere noodzaak om het winkelcentrum in Deurne te helpen, aldus de vereniging van vastgoedeigenaren en ondernemers in Deurne. En ja het centrum staat er op dit moment voor de detailhandel niet best voor. Er staan zeker 33 panden leeg (9250 m2) en de verwachting is dat op korte termijn weer enkele ondernemers moeten stoppen omdat ze het niet meer kunnen bolwerken.

Al eerder hebben we in het kader van bestemmingsplan centrum en detailhandel visie de keuze gemaakt om detailhandel te beperken binnen een kleiner gebied. Een logische keuze om concentratie van winkels te krijgen die elkaar versterken. Te veel spreiding en geen samenhang zullen een centrum onaantrekkelijk maken en daarmee zullen bezoekersaantallen eerder dalen dan stijgen. In de laatste commissie behandeling hebben we dit nog eens benadrukt als een van de maatregelen die nodig zijn voor een aantrekkelijk winkelcentrum van Deurne. Maar er moet veel meer gebeuren. Parkeren is in onze ogen ook zeker een van de onderwerpen die invloed uitoefent op de aantrekkelijkheid. Uit de Retail gemeente Atlas 2015 blijkt dat binnensteden afgerekend worden op hun parkeertarief, aantal parkeerplekken en bereikbaarheid van de parkeerplekken. Dat is logisch wetende dat de huidige consument gemak, service en beleving hoog op haar lijstje heeft staan.

In de commissie vergadering hebben we geopteerd voor een pilot waarbij de parkeergarage en bijvoorbeeld het parkeerterrein tussen Kerkstraat en Molenstraat voor een bepaalde periode vrij parkeren met een blauwe kaart. Een blauwe zone is wel noodzakelijk om te voorkomen dat de plaatsen opgeslokt worden door werknemers in het centrumgebied van Deurne en dan de bezoeker van het centrum alsnog naast het net vist. VVD Deurne kondigde gisteren aan een motie in te dienen voor een pilot in december met gratis parkeren in Deurne. Dit past helemaal bij de ideeën die wij geopperd hebben en zullen deze motie dan ook zeker ondersteunen. Vervolgens moet dan uit de evaluatie blijken welk effect dit heeft gehad.

Maar alleen het parkeerbeleid aanpassen is niet voldoende. De ondernemers in het centrum van Deurne zullen zich bewust moeten zijn dat er meer nodig is. In mijn blog "Ondernemen in Centrum Deurne" van 23 mei 2014 heb ik daarin al velen voorbeelden genoemd. Gratis parkeren in de parkeergarage was er slechts 1 van.  Op al die andere gebieden moeten nog flinke stappen worden genomen, en dat noemt men "ondernemen", noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum te verbeteren. En om ondernemen mogelijk te maken is vereenvoudiging en verlichting van regels noodzakelijk en daar kan het gemeentebestuur weer bij helpen.
Bij initiatieven van ondernemers uit het winkelcentrum die met innovatieve retail concepten aan de slag willen moeten niet direct gehinderd worden door bestaande regels die wellicht al tientallen jaren oud zijn, gemaakt in een andere tijd, die niet meer aansluit bij de huidige tijd en behoeften van consumenten. Daarom een appél om onnodige regels die innovatie van winkeliers tegenwerken op te sporen en aan te pakken.