vrijdag 21 augustus 2015

Onverkoopbare boederijen


In vergelijking met vorig jaar zomer waar heel sociaal en cultureel Deurne in augustus op zijn kop stond is het deze zomervakantie periode redelijk rustig gebleven na de laatste raadsvergadering op 7 juli. Die raadsvergadering blonk nog uit in met willekeur handelen van de raad (lees coalitie) maar daarna werd het stil. Met dan zo vlak voor de vakantie op de valreep de mooie boodschap dat het
college (wethouder Lemlijn) er toch in is geslaagd om met de familie Munsters tot een akkoord te komen zodat de Zuidelijke omlegging waar Deurne en de St. Jozefparochie in het bijzonder al jaren op wachten eindelijk in oktober afgerond kan worden. Goed nieuws met wel een opmerkelijke quote in het Eindhovens Dagblad op 22 juli: “Achteraf is de vraag of we als gemeente eerder de juiste toon hebben gekozen” van wethouder Lemlijn. Vele burgers weten dit al langer en die weg had al veel eerder gereed kunnen zijn met minder advocaatkosten en minder negatieve energie. Maar blijkbaar moet eerst de moeilijke weg bewandeld worden. Ander goed nieuws voor de vakantie lezen we op 25 juli in het Eindhovens Dagblad “Libema stapt in Hippisch Centrum”. De commissie en raad zal over beide onderwerpen na de vakantie nog graag het openbaar debat voeren want tot op heden heeft alles alleen achter de gordijnen plaats gevonden.

Tegelijkertijd met deze toch mooie lokale berichten komt Deurne dan toch weer in het landelijke
nieuws. Wethouder Lemlijn en enkele burgers in Liessel worden geïnterviewd door RTL Nieuws over maar liefst 49 onverkoopbare boerderijen in het buitengebied van Liessel. De uitzending krijgt de sfeer van een noodkreet van burgers die muur en muur vast zitten tussen enerzijds regelgeving en anderzijds het gebrek aan mogelijkheden van oplossingen in het huidige beleid. En daar zijn we in Deurne zelf debet aan. Provinciaal is het fenomeen “Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG)” zeg maar zoals RTL het noemde een industriegebied voor agrarische intensieve ondernemingen, allang opgeheven. Deurne hanteert dit LOG nog met de daarbij behorende regels en stelt voor om in de 3e herziening bestemmingsplan buitengebied het voormalige LOG een klein beetje aan te passen qua grenzen en het voortaan PRIMAG (Primair Agrarische gebied) te noemen met dezelfde beperkingen. Net als de landelijke wetgeving “Plattelandswoning” die in Peel 6.1 door alle gemeenten m.u.v. Deurne omarmd is leggen we hier in Deurne eigen regels op die veel strenger en beperkender zijn dan de provinciale / landelijke regel- en wetgeving. Dat is een keuze, maar geloof me, een wel heel slechte keuze. Recent hebben we vragen gesteld over de voortgang van het urgentieteam. Door de regels van de beantwoording heen lees je dat de gebieden wel gelokaliseerd zijn maar oplossingen nog heel ver weg.

De ingeslagen weg betekent een ware stand-still in het buitengebied die langer gaat duren dan 1 jaar (de lengte van het aanhoudingsbesluit dat de raad op 7 oktober 2014 heeft genomen). In het najaar zal de coalitie zonder kritische blik het nieuwe geurbeleid vaststellen en het daarbij aangegeven PRIMAG gebied zodat de stand-still verzekerd is. Ik hoor de uitspraken nog van individuele raadsleden “Maar voor innovatieve ideeën moet er ruimte zijn en moeten we meedenken en flexibel zijn en de rode loper uitleggen”. Naast de 49 onverkoopbare boerderijen in Liessel weten we ook van zeker 30 gevallen in Walsberg die met deze problematiek van doen hebben. Op de thema-avond in Walsberg werd dit duidelijk toen bij de vraag of men door de regels in problemen zit, massaal de handen werden opgestoken. Voor heel Deurne praten we zo over 150 tot misschien wel 200 gevallen. En mocht dit aantal nog niet gehaald worden dan zal dit zeker het geval zijn na het vaststellen van het nieuwe geurbeleid. De omgekeerde werking van de regels zal het buitengebied muur en muur vast zetten.

Als deze richting niet doorbroken wordt dan kunnen we de zo gewenste en nodige verduurzaming en transitie van het buitengebied wel op onze buik schrijven. Het komend najaar zal definitief duidelijk worden of het buitengebied van Deurne in de stand-still mode terecht komt.