zaterdag 30 mei 2015

Afbraak voorzieningen

Afgelopen donderdag 28 mei mocht ik tijdens de algemene Ledenvergadering verslag doen van een het afgelopen jaar. Een terugblik op een jaar in de oppositie. In deze rol mag de burger van ons een kritische houding verwachten op de voorstellen van college van B&W om te beoordelen of het goede voorstellen zijn dan wel dat aanpassingen gewenst zijn. Het was een intensief jaar met vele onderwerpen op de agenda die de leefbaarheid, economie en samenleving direct aan gaan. De coalitie schreef vorig jaar mei in haar coalitie programma: “Samen transparant en krachtig besturen. …. Met alle raadsfracties is afgesproken om te streven naar een raadsprogramma waarin de gemeenteraad gezamenlijke speerpunten voor de komende vier jaar formuleert. De hele gemeenteraad krijgt daarmee de ruimte om ideeën en wensen in te brengen. Met elkaar de stip op de horizon benoemen en daarop koersen, kansen pakken, van klein naar groot dat is nodig de komende jaren.” Na een jaar kunnen we concluderen dat de partijen in de coalitie elkaar flink in een wurggreep houden en de aangeboden ruimte erg mager tot niet aanwezig is. Alle ingebracht moties en amendementen zijn tegen gehouden door de coalitie of een enkele aangehouden. Je vraagt je af waar dat krampachtige toch vandaan komt? Angst? Waarvoor? Het was toch met elkaar de stip op de horizon benoemen, kansen pakken, van klein tot groot?

En als het er nu allemaal zo florissant voor zou staan dan prima, maar na een jaar zien we dat: De onduidelijk over een centrale bibliotheek er nog steeds is. Bij de gratie van Bergopwaarts mogen ze nog blijven zitten in het huidige pand, maar hadden er al ruim een half jaar geleden uit moeten zijn. Het geld gaat helemaal op aan BOS (Bieb op School) en ik vraag me zorgelijk af wat een centrale bieb in Deurne überhaupt nog voor gaat stellen. Hoe zit het met het cultuurcentrum. Een eerste werkgroep is gestopt omdat ze een plan hadden maar net als bij de bibliotheek aangaven iets meer nodig te hebben om een acceptabele en kansrijke exploitatie te kunnen neerzetten. Maar nee het mes moet diep. Met nog minder omdat er 50.000 euro uit het CCD Budget is gehaald en ingezet kan worden voor cultuur in de breedste vorm. Maar ja dat geld verdwijnt ook als ijs in een snikhete zon als je het  voorstel leest voor het cultuurbudget 2015 en verder dat de volgende week in de commissie R&E geagendeerd is. De Wieger is noodlijdend en heeft hiervan 30.000 euro nodig. In dat zelfde voorstel zien we ook dat het niet goed gaat met de stichting Hafadru die muziekonderwijs inkoopt bij Musicas. Onze vorige wethouder Ragetlie mocht nog een landelijke prijs in ontvangst nemen voor deze uitwerking van Deurne Koerst op Eigen Kracht. We lezen nu dat er een structureel tekort is van 23.000 euro per jaar onder andere door te hoge energielasten in het huidige gebouw. Waar kennen we dit trouwens van? CCD? Hoe gaat het aflopen met zwembad de Wiemel? In het najaar komt opnieuw de subsidie verordening op tafel voor de vele verenigingen en activiteiten in Deurne. Wordt er opnieuw bezuinigd? Meer Deurne Koerst op Eigen Kracht? En wat gaat er terecht komen van onze gemeenschapsaccommodaties: Den Draai, Gerardushuis en ’t Hofke van Marijke. Zeker wanneer de nieuwe uitvoering van het CCD een duur uitgevoerde gemeenschapsaccommodatie wordt die met de ander drie concurreert om bijvoorbeeld een zangkoortje of groep 8 van de scholen met hun afscheidsoptreden in huis te krijgen. Juist wat de kracht van het zo gemêleerde Deurne is en de voorzieningen die dit moeten faciliteren wordt als we niet opletten zodanig ver afgebroken dat het onherstelbaar verloren zal gaan.

Vervolgens roept de grote Stad Eindhoven dat de omringende gemeenten mee moeten gaan betalen om voorzieningen in de stad overeind te houden: ijsbaan, parktheater, Zwembad Tongelreep etc. De stad moet de leverancier worden van de voorzieningen voor de dorpen. Fijn zwemles halen in Eindhoven voor je kinderen op zaterdag en samen allemaal naar het theater in Eindhoven, een bruisende stad waar iedereen wil zijn. En daartegenover slaapdorpjes waar je ’s avonds en in het weekend een bom kunt afschieten zonder iemand te raken. De raadsleden in het MRE (Metropool Regio Eindhoven) zijn hierover bevraagd door middel van een enquête. Natuurlijk heb ik daar gebruik van gemaakt om duidelijk aan te geven dat dat wat mij betreft niet gaat gebeuren. We zullen moeten waken voor de leefbaarheid in Deurne en in de kerkdorpen. Daarom heb ik ook afgelopen donderdag bekeken met Marianne van der Sloot, fractievoorzitter in Brabant wat we bijvoorbeeld kunnen doen voor de plannen in Neerkant (Leefbaar en vitaal Neerkant). Neerkant liep het IDOP mis wat we gelukkig wel voor Liessel, Vlierden en Helenaveen hebben kunnen realiseren. Want 1 ding is meer dan duidelijk: Zonder geld geen voorzieningen en zonder voorzieningen geen leefbaarheid!

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter CDA Deurne.