vrijdag 31 oktober 2014

Zit Deurne op het goede spoor?

Het spoor in Deurne houdt al lange tijden de gemoederen van verschillende mensen bezig. Een doorn in het oog! Geen visitekaartje bij binnenkomst met de trein. Het spoorzone project heeft al velen miljoenen gekost maar we zijn er tot nu toe nog weinig mee opgeschoten. Na het onderuitgaan van het bestemmingsplan voor de spoorzone bij de raad van state is het hele gebied opgeknipt in deelgebieden om zo in kleinere stappen toch de gewenste verbetering te realiseren. Gebouwen zijn gesloopt en AM heeft de verkoop gestart van het eerste deelproject met woningen te starten in het gebied waar enkele maanden terug nog de Kringloopwinkel van Leven voor Leven was gevestigd. Die zijn trouwens nog steeds bezig om nieuwe huisvesting te verkrijgen. Het spoor vormt een keiharde barrière tussen het centrum en de wijk St. Jozefparochie. Van oudsher zodanig dat men het in Deurne ook heeft over “die van over het spoor” en “verkeerde kant van het spoor”. Ondanks dat het spoorzoneproject slechts traag vordert en helaas al veel geld gekost heeft zijn we allen het er wel over eens dat verbetering echt noodzakelijk is. Het stationsplein aan de noordzijde wordt heringericht wat een goede zaak is. Michel Lintermans is zeer actief om het station en omgeving een warmere en groenere uitstraling te
geven zoals bv het aankleden van het
elektriciteitshuisje. Hij informeerde afgelopen week de wijkraad St. Jozefparochie over zijn plannen en vorderingen. En als nu de verkoop aan de zuidzijde in het middengebied maar op gang komt dan wordt het beetje bij beetje beter. Maar zijn we er dan. Nee, want datzelfde spoor zal de komende jaren ook door werkzaamheden in Duitsland vanwege aansluiting op de Betuwroute voor extra hinder en last zorgen.
De spoorovergangen zijn vaker gesloten en geluidshinder wordt groter door de toename van het aantal treinen. De antwoorden op vragen van raadslid Marinus Biemans n.a.v. berichtgeving in het Eindhovens Dagblad over de enorme toename van het treinverkeer geven aan dat er in ieder geval overleg is om te zorgen dat deze problemen worden aangepakt. De aanpak van de geluidshinder is niet nieuw want toen de vorige wethouder Henk Kerkers de plannen van ProRail om geluidswallen te plaatsen aankondigde liepen de informatiebijeenkomsten vol. Het uitzicht zou verdwijnen en daarmee een stuk woongenot. Van een burger ontving ik een brief met een artikel uit een Duitse krant (Feuilleton) van 24 februari 2014: “Und hinter tausend Wänden keine Welt?” Een artikel over troosteloze (geen) uitzichten voor de reiziger, illusie van stilte voor aanwonenden en blije graffiti artiesten die zich volop kunnen uiten. In Eindhoven is de omgeving Hofstraat in opstand. CDA collega in Eindhoven Miriam Frosi stelt de problematiek en de aanpak daarvan terecht flink aan de kaak. Dus alleen er over in gesprek zijn is niet voldoende. Op de raad van 11 november krijgen we een voorstel voorgelegd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor plan van aanpak en subsidieaanvragen te realiseren voor ondertunneling van de overgang op de Binderendreef en een fietstunnel bij het stationsplein. Nu er mogelijkheden zijn mee te liften op het Landelijke
Verbeterprogramma Overwegen (LVO) en 50% subsidie van het Rijk verkregen kan worden met ook nog een toezegging van gedeputeerde van de provincie voor 25% moeten de
handen wat mij betreft uit de mouwen. Natuurlijk zou je het liefst net als in Best het hele spoor in een tunnel stoppen, maar als je weet dat een onderdoorgang op Binderen en een fietstunnel samen al 20 miljoen euro investering kosten dan is het spoor onder de grond brengen een onhaalbare kaart. Het realiseren van de onderdoorgang en de fietstunnel gaat de gemeente Deurne structureel een kleine 250.000 euro per jaar aan kapitaallasten kosten. Jammer dat we het geld al weggegeven hebben voor de grondprijsverlagingen die geen enkel effect hebben op het aantrekken van de verkoop van woningen. In december zullen we over de financiering opiniërend spreken. In het belang van de Deurnese burgers zullen we dit geld moeten vinden en tegelijkertijd zal een goede aanpak nodig zijn om de ongewenste geluidsoverlast op de slimste manier aan te pakken. Dan komt Deurne vanzelf op het goede spoor!