zondag 19 oktober 2014

Laten we de Ruit aan onze neus voorbij gaan?


Afgelopen week heeft Gedeputeerde Staten van Noord Brabant de voorkeur uitgesproken voor de ruit om Eindhoven en Helmond. De discussie hierover loopt al sinds 2000 en nu 14 jaar later lijkt de realisatie van de Ruit dichterbij te komen. In 2006 blijkt uit de BOSE studie dat de kleine ruit geen haalbare optie is. In 2007 wordt in de regio het bereikbaarheidsakkoord gesloten voor de grote ruit.
 
En nu ligt er dan het voorkeursalternatief met de Noord-Oost corridor langs het Wilhelminakanaal tussen Son en Beek en Donk, een verbrede (2x2) N279 van Beek en Donk naar Asten en een flink maatregelen pakket voor de A67. De verkeersproblematiek in de regio is zeer groot. De A67 is al jaren overbelast. Deze tweebaanse snelweg tussen Venlo en Eindhoven staat bijna dagelijks op de file lijst. Ik mag er zelf dagelijks gebruik van maken en afgezien van een wat rustiger periode tussen 2010 en 2012 midden in de economische recessie zien we, nu de economie weer heel langzaam omhoog kruipt de dagelijkse file op de A67 weer verergeren. De ruit is van cruciaal belang voor de hele regio. De wegen in het hele gebied tussen Helmond en Eindhoven zitten dagelijks in de spitstijden boordenvol. Files en opstoppingen zijn niet alleen slecht voor de economie in onze regio maar zorgen ook voor verslechtering van het milieu. Een oplossing is daarom zeer noodzakelijk. Ook voor Deurne is de ruit van groot belang. De N270 gelegen aan de noordzijde van Deurne sluit aan op deze verbindingsstructuur en zorgt voor een optimale ontsluiting, zowel in de richting van Veghel, richting Noord Eindhoven en richting A58 en via de A67 richting Zuid Eindhoven en Veldhoven. Dit biedt kansen voor Deurne voor het vestigen van bedrijven op de industrieterreinen die door deze ruit verzekerd zijn van een goede bereikbaarheid. Van belang om aantrekkelijk te zijn voor werknemers enerzijds en van belang voor het aan- en afvoer van (deel)producten anderzijds. Kijk maar naar de ontwikkeling van St. Oedenrode, Veghel en Uden door de komst van A50. Zo zal de ruit de kracht van Brainport met alle bedrijvigheid daaromheen in de regio versterken wart goed is voor de werkgelegenheid in onze regio.

Natuurlijk zijn er veel belangen die er spelen op het voorkeursalternatief. Immers de ruit gaat door natuurgebied en langs bebouwde kommen. Het plan voorziet echter in herontwikkeling van maar liefst 180 hectare natuurgebied ter compensatie. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd en er is gesproken in de stuurgroep/klanbordgroep over alle details van de route. Maar ondanks dit heeft het aanleggen van een weg ook altijd tegenstanders. Het belang voor de regio (verkeer, werkgelegenheid) is zo groot dat de ruit toch echt door moet gaan. In november neemt het college van Gedeputeerde Staten vervolgens een definitief besluit over het voorkeursalternatief. In november wordt het voorkeursalternatief en de MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) met minister Schultz en de Tweede Kamer besproken om tot een definitieve toekenning van de Rijksbijdrage voor het project te komen. Het totale project kost 865 miljoen euro en kan zo’n vier euro opleveren per ge├»nvesteerde euro. Het rijk legt hier 260 miljoen euro bij. De provincie 450 miljoen en het SRE 155 miljoen. Als de handen niet op elkaar gaan voor de ruit in onze regio dan verdwijnt de 260 miljoen van het Rijk. Deze gelden gaan dan vanzelf naar andere projecten in de randstad en blijven we als Zuid-Oost Brabant opnieuw achter met lege handen. Een kans om de verkeerproblematiek in onze regio aan te pakken en een flinke impuls te geven aan de werkgelegenheid is dan daarmee voor de komende 10 tot 15 jaar verkeken.