vrijdag 22 augustus 2014

Vakantie: Sociaal en cultureel Deurne op zijn kop!


Na mijn blog buitengebied loopt leeg op 13 juli stond de vakantie voor de deur. Ik heb gekozen om ook mijn bloggen even te laten rusten want velen zijn de afgelopen 6 weken toch vooral met ontspanning en vakantie bezig geweest. Terecht natuurlijk want ieder mens heeft even de tijd nodig om weer even energie op te laden en even het hoofd leeg te laten lopen. Maar ook gewoon even de dingen te doen die er zo vaak niet van zijn gekomen. Denk aan aandacht aan het gezin of eindelijk weer eens een boek lezen. Wellicht een klus thuis. Echter deze vakantie was alles behalve rust voor de Deurnese burger. Het begon natuurlijk al met de mededeling dat alle clubs (zo’n 28) die gevestigd zijn in De Uitkomst binnen vier maanden hun accommodatie moeten verlaten evenals Destat die in de voormalige huishoudschool aan de Kruisstraat is gehuisvest. In Helenaveen commotie over de voorgenomen bomenkap in  de Mariapeel.

En dan op 6 augustus het bericht dat Cultuur Centrum Martien van Doorne de deur gaat sluiten omdat de cultuur ondernemer het faillissement heeft aangevraagd. Op 19 augustus kwam mij ook ter ore dat Stichting Cratosvrienden het bijltje erbij neer moet gooien en per 1 januari 2015 zal gaan stoppen omdat het financieel niet langer behapbaar is, de kledingbank zonder locatie zit en kleine activiteiten voor diegene die het al heel moeilijk hebben niet door mogen gaan. Het onweert en bliksemt in de samenleving van Deurne. Een samenleving die we graag zien koersen op eigen kracht.

Als fractievoorzitter ontving ik een brief van een werkgroep in oprichting (willen een stichting oprichten) die de bal willen oppakken om het cultuur centrum of cultureel centrum weer inhoud te geven. Dat vind ik dan weer echt de kracht van de samenleving in Deurne waarin elke keer weer mensen op staan die de bal op wil pakken. En ik wens deze werkgroep ook veel succes toe. Tegelijkertijd heb ik daarbij ook een dubbelgevoel. Immers in de laatste raadsvergadering voor de vakantie sneuvelde een plan voor behoud van een brede bibliotheek (meer dan alleen een afhaalloket), uitgewerkt op eigen kracht door een andere werkgroep die uit onze Deurnese samenleving was opgestaan. Maar helaas het amendement dat we ingediend hadden om de werkgroep hierin te ondersteunen en de extra benodigde financiele middelen van 70.000 euro hiervoor vrij te maken (minder bezuiniging dan oorspronkelijk gepland) haalde het niet doordat de coalitiepartijen (DOE!, DeurneNu en VVD) hiermee niet instemden. In dit amendement pleitte we ook voor synergie tussen meerdere instanties zoals naast de bieb, VVV en andere sociale maatschappelijk instellingen. Dit plan  zorgde ervoor dat er toch nog een flinke besparing op de bieb van ruim 300.000 euro structureel werd gerealiseerd. Maar helaas.
Gelukkig zien we dat DOE! volgens het artikel in ED op 8 augustus jl. nu ook deze synergie wil zoeken in plaats van huisvesting in leegstaande winkelpanden.

Maar goed het dubbelgevoel. Wat nu als deze nieuwe werkgroep hard aan de slag gaat en een goed plan optuigt? Terwijl we in de krant vernamen dat wethouder Lemlijn niet uitsluit dat er bijvoorbeeld een grote winkelketen in het pand gevestigd zou kunnen worden en stel dat zich dat ook daadwerkelijk voor doet? Wordt dan opnieuw het koersen op eigen kracht wat we van onze burgers vragen in de kiem gesmoord en laten we teleurgestelde vrijwilligers achter? Dat mag in mijn ogen absoluut niet nogmaals gebeuren!

Daarom zullen we vooraf duidelijkheid moeten verschaffen met wat we willen. En dat betekent dus ook durven kiezen en de consequenties van die keuze dragen.  Wat mij betreft blijft het pand een maatschappelijk functie dragen. Een bundeling van sociale en culturele zaken. Plaats voor een bredere bibliotheek en VVV kantoor. Maar ook onze lokale radiozender DMG zou een mooie plaats in het cultureel centrum kunnen innemen. Ook op het cultuur vlak dient er een aanbod te zijn passend voor Deurne bij deze tijd. Zoals Erik Vink het schreef in zijn opinie in het Weekblad voor Deurne: “Wat we er met z’n allen nog steeds kunnen vinden, dat weet ik wel. Theater, muziek, dans, cabaret in een vorm die Deurne niet voor mogelijk hield. De bibliotheek waarom niet? Cultuur. ..... Graag of niet, natuurlijk. Want elk dorp krijgt wat het verdient.”
Precies! En dat betekent dat we ook duidelijk moeten zijn wat we hiervoor over hebben. Want voor mij is 1 ding zeker: Cultuur kost geld. Zo was ik de afgelopen weken in Frankijk in Le Bugue in het mooie gebied van de Dordogne en La Vezere, een plaatsje met 2778 inwoners en zoals je op bijgaande foto's kunt zien met voorzieningen: Bibliotheek, VVV, Muziekschool. Daarnaast zag ik dat er ook een brandweerkazerne met 4 brandweerwagens midden in het dorp aanwezig was. Het is dus waar voor je kiest en waar je geld voor vrij maakt. Deurne met haar 32.000 inwoners verdient meer! 

Vakantie reces? Alles behalve dat, Deurne stond sociaal en cultureel helemaal op zijn kop.