zondag 6 juli 2014

Afstand tussen burger en politiek

Al jaren is er een grote vertrouwensbreuk tussen burgers en de politieke vertegenwoordigers. Op landelijk niveau maar ook op lokaal niveau. De afstand wordt groter zo lezen we op gezette tijden in de kranten. Tegelijkertijd horen we dat juist vanuit de politiek de wens klinkt om deze afstand juist te verkleinen. "Vertrouwen herstellen tussen burgers en politiek", "Transparanter werken", "Meer naar de burgers luisteren", "Burgerparticipatie", "Burgerinitiatieven" en zo zijn er nog vele uitspraken meer.
Waarom is er deze afstand? De burger herkent zich steeds minder in de beslissingen die er door de politiek worden genomen, zo kunnen we in analyses lezen. Je wilt voor je ouders zorgen maar dan wordt er een mantelzorg-"boete" opgelegd in de vorm van korting op de AOW. Iedereen moet de kans krijgen om te leren maar voor je basisbeurs ga je maar lenen. Je bouwt met eigen kracht een accommodatie voor je club en vervolgens moet je OZB betalen die net zo hoog is als de jeugdsubsidie die je ontvangt als club. Je organiseert jaarlijks een carnavalsoptocht en dan blijkt de jaarlijkse leges hiervoor met enkele honderden procenten verhoogd te zijn. De burger kan deze relatie niet leggen, snapt het gewoon niet meer. Leg dat maar eens in Jip en Janneke taal uit! Afgelopen dinsdag vond de laatste raadsvergadering voor de vakantie plaats maar ook de eerste raadsvergadering met flinke inhoudelijke onderwerpen met de nieuwe samenstelling van de raad en coalitie. Wethouder Schlosser kreeg de vraag om in simpele taal uit te leggen wat het verschil was tussen incidenteel winst maken en structureel verlies lijden en dus de noodzaak aanwezig is voor bezuinigingsmaatregelen. De wethouder blogt deze uitleg ook nog even zodat eenieder begrijpt hoe dit in elkaar zit. Diezelfde avond staat ook de Bibliotheek op de agenda waar alweer 1,5 jaar over gesproken wordt. De opdracht was dat er flink bezuinigd moest worden van 650.000 euro naar 250.000 euro. Een groep bezorgde burgers verenigde zich in Werkgroep behoud de Bieb. Staken enorm veel tijd en energie in het behouden van een centrale Bibliotheek met nog verschillende functies in plaats van alleen nog maar een Bieb op School (BOS). Bezochten andere bibliotheken en deden kennis op om uiteindelijk in het late najaar van 2013 bij de politiek hun plan te presenteren. Om nog een (enigszins) Openbare Bibliotheek voor Deurne te kunnen behouden hadden zij het plan deze te vestigingen in het Cultuurcentrum Martien van Doorne. Hiermee zou er ook nog eens extra leven in het Cultuurcentrum geblazen kunnen worden wat hard nodig is. Er werd becijferd en begroot en het voorstel kwam op 270.000 euro uit, exclusief de huisvesting. Alle politiek fracties werden geïnformeerd en kregen uitleg hoe ze tot deze begroting waren gekomen, welke keuzes er waren gemaakt en wat er was geschrapt om maar zo dicht mogelijk bij de opdracht uit te komen.
Ze kregen van de politiek te horen dat het een interessant plan was, natuurlijk moest er nog wel het een en ander bekeken worden. Ze kregen van de politiek te horen dat het allemaal niet in beton gegoten was. Op een informatieavond van de werkgroep na de verkiezingen werd er zelfs een analyse gegeven door een voormalig raadslid over de nieuwe samenstelling van de raad en de kansen voor de werkgroep en hun plan. Die avond ging nog iedereen vol goede moed naar huis. En dan is er die raadsvergadering van 1 juli 2014 en blijkt dat het plan toch niet zo wenselijk is. Wellicht beter op een andere locatie en zeker geen synergie met VVV en CCD. Dan blijkt dat het budget keihard in beton is gegoten en dat er geen enkele ruimte is boven de geplande 250.000 euro. Als CDA Deurne hebben we middels een amendement wel handen en voeten willen geven aan dat interessante plan met extra financiële ruimte omdat het goed doordacht was. Beargumenteerd op inhoud om meer dan een afhaalloket voor een dorp als Deurne over te houden. Op die basis kun je je kaders bijstellen en dat hebben we gedaan. Maar dat was dus niet voldoende omdat een meerderheid de oorspronkelijke kaders juist ijzig strak vasthield. Wethouder ga nog eens in overleg met de werkgroep en de Biblitoheek Helmond Peel en we hebben er vertrouwen in dat jullie er samen wel uitkomen binnen de kaders. Waarom in dit geval ijzig vasthouden aan de oorspronkelijke kaders? Om de gewenste grondprijsverlaging te kunnen financieren? Waar ik in een eerdere blog al over schreef is dinsdag 1 juli 2014 waarheid geworden. Om de grondprijsverlaging en daarmee het extra verlies in de grondexploitatie op te kunnen vangen worden de voorzieningen voor onze burgers verder versoberd. Die voorzieningen die het juist aantrekkelijk moeten maken om in Deurne te komen wonen. Voorzieningen die door onze eigen burgers met een groot vrijwilligersbijdrage in stand worden gehouden. Dan komt vrijdag het bericht dat de werkgroep zich opheft natuurlijk niet onverwacht. De afstand tussen burger en politiek is afgelopen week helaas weer een stuk groter geworden.