zaterdag 27 december 2014

Terugkijken? Of toch vooral vooruitkijken!


Met geweldige muziek van de top 2000 op de achtergrond en buiten een door sneeuw bedekte tuin, komt het einde van dit jaar weer snel dichterbij. Waar zal ik mijn laatste blog van dit jaar op richten? Er wemelt van alles door mijn hoofd. Natuurlijk moet het iets van een terugblik zijn. Toch? De vraag is doe je dat dan in een lijstje, je weet wel een top 5 of zo van het afgelopen jaar. Oké, maar wat moet dan het centrale thema worden van die top 5? De slechtste besluiten sinds de laatste verkiezingen?
Dat kan! Geen probleem om die te verzamelen. Ik denk maar even aan de volgende zaken: bibliotheek, aanhoudingsbesluit in kader geurwet en urgentieteam, verlagen grondprijzen, extra bezuiniging cultuurcentrum, geen geld voor onkruidbestrijding. Maar was het allemaal slecht? Nee! Vele zaken, ingezet in de voorgaande vier jaar om Deurne er financieel weer bovenop te krijgen hebben hun uitwerking gekregen. Geen artikel 12 status en een provincie die mee draait aan de OZB knop om de problemen daarmee op te lossen, direct over de rug van onze burgers. Ruim 30 miljoen beschikbaar om verliezen in de grondexploitatie op te vangen. Een aansterkend eigen vermogen wat ook heel hard nodig is. En ja, zelfs weer durven denken aan de toekomst door aan de slag te gaan met het spoortunnel onderzoek. Alhoewel de financiën nu nog op de pof worden ingeboekt voor dit project (namelijk uit toekomstige structureel begrotingsoverschot??), kunnen we daarmee toch leven omdat we eerst meer inzicht in alle mogelijkheden en kosten moeten hebben alvorens de echte keuze voor een spoortunnel en verbeteringen gemaakt kunnen worden. Kortom duidelijk een weg naar voren. Wat dat betreft snap ik de tekst van Transparant Deurne op hun website weer niet. Zij schrijven over “De sombere dagen voor de kerst in Deurne” en knallen er meteen in met “De gemeentekas is nagenoeg leeg”. Vraag me af in welke begroting ze hebben gekeken. Hopelijk niet die van hun partij zelf. Tuurlijk zitten er financiële leningen in de begroting en dat betekent kapitaallasten. Waar het om gaat is dat die kapitaallasten te dragen zijn, net al in een gezin een hypotheek te dragen moet zijn. Het wordt tijd dat het negatief denken eens wordt omgezet naar positief denken. Deurne heeft zoveel potentie, is rijk aan verenigingen, is rijk aan vrijwilligers, een jaarplanning vol aan grote en kleine evenementen, een buitengebied en industriegebied gelegen tussen Brainport en Greenport met zoveel kansen en ondernemers die daarmee aan de slag willen. Daar kunnen we alleen maar iets van maken als we de mouwen opstropen en in plaats van elkaar dwars te liggen samen de bal op pakken en de wil tonen om er samen iets van te maken. Niet handelend vanuit angst maar vanuit de overtuiging: Deurne is meer dan individuele talenten, meer dan 32000 selfies, afgeleid van onze koning Willem Alexander die dit prachtig verwoordde voor heel Nederland.

Mijn drijfveer is juist me hiervoor in te zetten. Vol passie zal ik ook in 2015 mijn rol als volksvertegenwoordiger weer proberen in te vullen. Dat is ook hard nodig want bijvoorbeeld de zorgtaken die per 1 januari 2015 bij de gemeente terecht komen zullen de nodige aandacht moeten krijgen. Dat bleek ook duidelijk uit de laatste commissie Samenleving waar het beleidsplan Jeugdhulp lokaal besproken werd. En het gaat dan specifiek over die zaken waar we dan als Deurne invloed over hebben en dus niet het via Peel 6.1 geregelde grotere verband. Wethouder Marnix Schlösser gaf die avond ook ruiterlijk toe dat er diverse onzekerheden zijn over de precieze uitwerking van de transities. Maar hij voegt daar ook direct aan toe: “We staan paraat om direct waar nodig bij te sturen!”. Die instelling kunnen we enorm waarderen en we zijn benieuwd of deze ook waar gemaakt worden door de wethouder als dadelijk ingrijpen ook daadwerkelijk nodig is. We begrepen dat er een informatieavond hierover is georganiseerd met een bedroeven waardige opkomst. Leeft het dan niet bij de mensen? Nee, niet op een manier om daar proactief mee bezig te zijn. Maar wel als men na 1 januari ineens die zorg nodig heeft (reactief) en dan blijkt dat het niet meer precies zo werkt als dat men het gedacht had. Dan begint het en dan moet blijken dat het netwerk van de opvoedondersteuners en de wijk in staat is conform het theoretische model dit op te vangen. Geen ervaringscijfers, geen proefmodellen, kortom een experimentele fase die al opgestart is en waarvan moet blijken of enerzijds de zorg kwalitatief blijft ingevuld en anderzijds de besparingen die men voor ogen heeft ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ik zie nog steeds zaken gebeuren (ook dichtbij) zoals het verstrekken van dure medicijnen die simpelweg niet nodig blijken te zijn. Er is mijn inziens nog een hele weg te bewandelen om op de juiste manier onnodige geldverspilling in de zorg tegen te gaan en er tevens voor te zorgen dat de zorgverlening op een kwalitatief niveau blijft. Het komend jaar zal volop in het teken staan van dit onderwerp. Niet alleen lokaal maar zeker ook op landelijk niveau. En daar is de stabiliteit na het zoveelste “bedrijfsongeval” van de PvdA inmiddels ver te zoeken. Het getrubbel van dit kabinet zal zeker zijn negatieve uitwerking hebben. Na de provinciale verkiezingen op woensdag 18 maart 2015 waar ook de nieuwe Eerste Kamer indirect wordt gekozen zal deze broodnodige stabiliteit voor Nederland alleen nog maar verder verslechteren.

Hopelijk laat de huidige Deurnese coalitie zich door dit alles niet negatief beïnvloeden maar zet ze daden bij haar woorden: “De hele gemeenteraad krijgt daarmee de ruimte om ideeën en wensen in te brengen. Met elkaar de stip op de Horizon benoemen en daar op koersen, kansen pakken, van klein naar groot, dat is nodig de komende jaren”.

Laat die uitgestoken hand geen hand zijn die op het laatste moment zich terugtrekt, maar een uitgestoken hand die het debat inhoud geeft over wat we samen voor elkaar willen krijgen, voor Deurne, voor alle burgers.

Ik wens u allen heel veel goeds toe in 2015 en vooral veel gezondheid en wijsheid!